Здавалка
Главная | Обратная связь

Г) готівку, чекові безстрокові депозити, заощаджувальні вклади, дрібні строкові вклади та великі (понад 100 тис. дол.) строкові депозити; .2B86 Готівка в обігу (паперові гроші і монети) - це:

Г) грошовий агрегат М0;

2B87 Готівка в обігу (паперові гроші і монети) та чекові безстрокові депозити - це:

; В) грошовий агрегат М1

2B88 Готівка, чекові безстрокові депозити, заощаджувальні вклади та дрібні строкові вклади - це:

Б) грошовий агрегат М2;

2B89 Готівка в обігу, чекові безстрокові депозити, заощаджувальні вклади, дрібні строкові вклади та великі (понад 100 тис. дол.) строкові депозити - це:

А) грошовий агрегат М3

2B90 Обсяг виробництва в країні становить 40000 одиниць продукції при середній ціні за одиницю 5 грн. Гроші за рік здійснюють 10 оборотів. Маса грошей в обігу становить:

В) 20000 грн

2B91 Обсяг виробництва в країні становить 9000 одиниць продукції при середній ціні за одиницю 20 грн. Гроші за рік здійснюють 4,5 оборотів. Маса грошей в обігу становить:

Б) 40000 грн;

2B92 Обсяг виробництва в країні становить 15000 одиниць продукції при середній ціні за одиницю 60 грн. Маса грошей в обігу становить 300000 грн. Гроші за рік здійснюють:

Г) 3 обороти;

2B93 Обсяг виробництва в країні становить 35000 одиниць продукції при середній ціні за одиницю 20 грн. Маса грошей в обігу становить 70000 грн. Гроші за рік здійснюють:

Б) 10 оборотів; .

B94 При інфляційному очікуванні споживачі

В) скорочують заошадження і збільшують поточне споживання

B95 Помірна інфляція

Г) стимулює платоспроможний попит населення;

B96 Характерною ознакою стагфляції є

Г) поширений рівень зростання цін із одночасним зменшен­ням обсягів виробництва;

.

B97 Інфляція попиту виникає у тому випадку, коли

Б) кількість грошей в обігу перевищуватиме вартість вироблених товарів та послуг.

B98 Під час економічної кризи 1990-1999 рр., яка охопила всі галузі народного господарства України, в країні спостерігалася

В)одночасна інфляція попиту і витрат;

2B99 Поняття "інфляційна спіраль" означає, що:

А) зростання доходів підштовхує до зростання цін, а це, в свою чергу, підштовхує до зростання доходів; .

2B100 Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що:

; В) інфляція складе 7%;

2B101 Вкажіть, як вплине зниження облікової ставки на пропозицію грошей в країні:

А) пропозиція грошей збільшиться; .

2B102 У випадку, коли лікар отримав заробітну плату, гроші виконують функцію:

В) засобу платежу.

2B103 У випадку, коли учень купив у магазині альбом, гроші виконують функцію:

Б) засобу обігу;

2B104 У випадку, коли батьки ознайомилися з цінами у шкільному буфеті, гроші виконують функцію:

А) міри вартості; .

2B105 У випадку, коли робітник поклав гроші на рахунок у банку, гроші виконують функцію:

Г) засобу нагромадження; .

2B106 Сім'я Опанасенків перебралась з міста Львова у Івано-Франківськ. Під час цієї події дорослі члени сім'ї не працювали. Це форма:

Г) фрикційного безробіття;

2B107 Сезонний робітник, який тимчасово не має роботи, належить до категорії:

В) безробітних;.

B108 Столяр передпенсійного віку, який довго шукав роботу і більше цьoгo не робить, належить до категорії©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.