Здавалка
Главная | Обратная связь

А) часткою прибутку акціонерного товариства, який виплачується володарям акцій за рішенням загальних зборів акціонерної компанії2A113 Дивіденд – це:

В) частина прибутку корпорації

2A114 Інвестор – це:

В) особа, яка купує інвестиційні цінні папери;

2A115 Головною функцією комерційних банків є:

Г) надання короткотермінових позик підприємцям;

2A116 Магазин пропонує Вам придбати телевізор, за який Ви можете сплачувати протягом року частинами. Це:

В) споживчий кредит

2A117 Різниця між акцією та облігацією полягає у тому, що облігація:

Г) продається тільки один раз.

2A118 Короткострокові кредити, як правило, використовуються, для:

Б) видачі зарплати;

2A119 Центральним банком в Україні виступає:

Б) Національний банк України.

2A120 Процентна ставка – це:

А) «ціна» грошей, що складається від впливом попиту на гроші та пропозиції грошей на ринку грошей.

2A121 Відстрочка платежу, яку продавець товару надає покупцеві товару, носить назву:

В) комерційний кредит;

2A122 Головне призначення комерційного банку – це:

Б) посередництво в переміщенні грошових засобів від кредиторів до позичальників;

2A123 Банківська система країни складається з двох рівнів, а саме:

А) Центральний банк – перший рівень, а комерційний, ощадні, іпотечні тощо банки – другий рівень

2A124 Основними операціями комерційних банків є:

А) активні, пасивні та комісійні операції

2A125 Гроші – це:

А) загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг;

A126 Яке з визначень грошей ви вважаєте найбільш прийнятним?

В) гроші — це товар, загальний еквівалент, який має вла­стивість обмінюватися на будь-який інший товар

2A127 Гроші виконують функцію обігу тоді, коли:

Б) коли суспільство вибирає їх в якості універсального засобу обміну

2A128 На фондових біржах продаються:

А) акції, облігації та інші цінні папери

2A129 “Грошові агрегати” М1, М2, М3 застосовуються для визначення:

В) обсягу грошової маси

2A130 Гроші - це:

А) особливий вид товару, який виконує функцію загального еквівалента

2A131 Функція грошей як засобу обігу полягає в тому, що гроші:

Б) служать посередником в обміні.

2A132 Функція грошей як засобу нагромадження полягає в тому, що гроші:

В) виступають як резерв багатства

2A133 Функція грошей як засобу платежу полягає в тому, що гроші:

Г) забезпечують погашення боргових зобов’язань.

2A134 Функція грошей як світових грошей полягає в тому, що гроші:

Д) забезпечують міжнародні розрахунки.

2A135 Служачи еквівалентом вартості всіх товарів, гроші виконують функцію:

А) міри вартості

2A136 Служачи резервом багатства, гроші виконують функцію:

В) засобу нагромадження

2A137 Забезпечуючи погашення боргових зобов’язань, гроші виконують функцію:

Г) засобу платежу

2A138 Забезпечуючи міжнародні розрахунки, гроші виконують функцію:

Д) світових грошей.

2A139 Недоліком продуктових грошей є:

Б) неможливість їх поділу і тривалого зберігання;

2A140 Біметалічна система передбачає використання в ролі грошей:

Б) золота і срібла.

2A141 Монометалічна система передбачає використання в ролі грошей:

Г) золота;

2A142 Продуктові гроші - це:

Д) гроші, представлені певними споживчими продуктами.

2A143 Металеві гроші - це:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.