Здавалка
Главная | Обратная связь

Про золоту медаль «За особливі успіхи у навчанні» та про срібну медаль «За успіхи у навчанні»1. Золота медаль «За особливі успіхи у навчанні», срібна медаль «За успіхи у нав­чанні» є видами морального стимулювання навчальної праці учнів середніх навчальних закладів. Ці нагороди присуджуються випускникам за зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати.

2. Золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні» нагороджуються випускники середніх навчальних загадів, які мають усі річні та екзаменаційні (підсумкові за рік) оцінки «5» за період навчання у 10-у і 11 (12)-у класах.

3. Срібною медаллю «За успіхи у навчанні» нагороджуються випускники середніх навчальних закладів, які мають за період навчання у 10-х і 11(12)-х класах не більше ніж з двох предметів річні та екзаменаційні оцінки «4», а з усіх інших предметів річні та екзаменаційні (підсумкові за рік) оцінки «5».

4. Рішення про представлення випускників середніх навчальних закладів до нагородження золотою або срібною медалями приймається педагогічною радою, оформляється наказом директора закладу і за поданням відповідного місцевого органу уп­равління освітою затверджується Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Випускники середніх навчальних закладів, які звільнені від випускних екзаменів, відповідно до Інструкції про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів се­редніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я України від 19-01.96. № 25/20, зареєстрованої Міністерством юстиції України 28.06.96. № 98/1123, золотою та срібною медалями не нагороджуються, за винятком дітей-інвалідів та тяжко хворих учнів, а також жінок-учениць вечірніх (змінних) і заочних шкіл, які знаходяться у декретній відпустці.

Рішення про нагородження медалями таких випускників приймають Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій за відповідними висновками лікарсько-кон­трольних комісій, жіночих консультацій.

6. Особи, які склали екзамени на атестат про середню освіту екстернатом, золотою і срібною медалями не нагороджуються, крім учнів середніх навчальних закладів, які достроково засвоїли навчальні програми за курс середньої школи.

7. За рішеннями Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій при дотриманні вимог пунктів 2 і 3 можуть нагороджуватись медалями випускники середніх навчальних закладів, які:

а) звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, трудового навчан­ня, допризовної підготовки або віднесені до спеціальної групи занять з фізичної куль­тури і мають оцінку «зараховано» з цього предмета;

б) згідно з наказом Міністерства освіти України беруть участь у міжнародних олімпіадах, змаганнях, конкурсах або у весняних відбірково-тренувальних зборах по підготовці до олімпіад, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних;

в) звільнені від випускних екзаменів з відповідного предмета як призери III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малих академій наук;

г) не атестовані з 1-2 предметів навчального року з незалежних від учнів причин

8. Підвищення оцінок шляхом перескладання екзаменів не дає підстав для наго­родження випускників золотою або срібною медалями.

9. Цим Положенням керуються середні навчальні заклади усіх типів незалежно відпідпорядкування і форм власності.

10. Особам, нагородженим золотою або срібною медалями, видається атестат ні бланках особливого зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

11. Випускники, нагороджені золотими і срібними медалями, користуються пере­вагами, передбаченими Правилами прийому до вищих навчальних закладів.

 

«Затверджено» «Зареєстровано»

наказом Міністерства в Міністерстві юстиції

освіти України України

від 18.08.98 № 305 24.09.98 № 598/3038

ПОЛОЖЕННЯ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.