Здавалка
Главная | Обратная связь

Нагородження учасників олімпіад, конкурсів і турнірів4.1. Переможцями відповідного етапу вважаються учні, нагороджені дипломами І,II та III ступенів.

4.2. Прізвища та імена переможців і учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

4.3. Переможці І і II етапів олімпіад, конкурсів і І етапу турнірів визначаються відповідними оргкомітетами на основі рекомендацій журі.

4.4. Переможці III етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад зі спеціаль­них дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково - дослідницьких робіт нагороджуються дипломами І, II, III ступенів окремо за класами (курсами) або за відповідними спеціалізаціями у кількості, яка не перевищує 30% чиста учасників змагань відповідного класу (курсу) з орієнтовним розподілом кількості ди­пломів у співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за сумар­ним результатом виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади на­брав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами) кількості балів. Решті учасників вручаються дипломи учасника.

Результати проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад з: спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів наукове дослідницьких робіт затверджуються відповідними наказами Міністерства освіти Авто­номної Республіки Крим, управлінь освіти обласних у містах Києві та Севастополі — міських державних адміністрацій.

Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами.

4.6. Переможці IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад з: спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів нагороджуються дипломами І, II, Ш ступенів окремо за класами (курсами) або з профілями у кількості, що не перевищує 50% загальної кількості учасників змагань відповідного класу (курсу), з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1 : 2 : 3, але переможцем не може бути учасник, який зі сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами) кількості балів. Решта учасників нагороджується дипломами учасника.

Кількість переможців IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів, нагороджених дипломами І ступеня, не повинна перевищувати однієї шостої, а нагороджених дипломами II ступеня — однієї третини від кількості переможців відповідних змагань окремо за класами (курсами) або за профілями.

4.7. Дипломи переможців та учасників IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів підписуються голова­ми оргкомітетів та журі і завіряються, відповідно до місця проведення змагань, гербо­вою печаткою Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти об­ласних, в містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.8. Результати приведення IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад із спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-за­хистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів затверджуються нака­зами Міністерства освіти України.

4.9. Зазначені в пункті 4.6 дипломи є основними документами, що підтверджують перемогу (участь) у відповідних змаганнях і дають право на пільги при вступі до вищих закладів освіти України, якщо це передбачено чинними Правилами вступу до вищих за­кладів освіти України.

4.10. Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з підготовки до Міжна­родних олімпіад, конкурсів та турнірів звільняються від випускних (перевідних) екза­менів.

4.11. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути нагороджені спеціальни­ми призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.12. Багаторазові переможці олімпіад, конкурсів, турнірів можуть бути нагород­жені спеціальними стипендіями установ та закладів, громадських благодійних та інших організацій і фондів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.