Здавалка
Главная | Обратная связь

IV. Порядок зарахування16. Діти (учні), які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до навчаль­но-виховного закладу наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії.

17. Зарахування дітей (учнів) проводиться після закінчення конкурсу, але не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

18. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протя­гом трьох днів з дня оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня з дня подання.

19. Для розгляду апеляцій рішенням ради закладу створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є голова ради закладу або його заступник.

Забороняється проведення додаткових іспитів під час розгляду апеляції.

20. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з навчально-виховного закладу.

21. Діти (учні), які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованого нав­чально-виховного закладу або профільного класу, продовжують навчання у загально­освітній школі за місцем проживання або у загальноосвітньому класі того ж навчально-виховного закладу, де проводився конкурс, що повинно бути передбачено умовами кон­курсу.

V. Контроль за проведенням конкурсу

23. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і зарахуванням учнів до нав­чально-виховного закладу за результатами конкурсного відбору покладається на орга­ни державного управління освітою.

24. При порушенні навчально-виховним закладом вимог даної Інструкції рішен­ням органу державного управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними.

25. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними орган державного управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний кон­курс або позбавляє виховний заклад права конкурсного прийому учнів.

 

 

«Затверджено» «Зареєстровано»

наказом Міністерства в Міністерстві юстиції

освіти України України

від 1.07.93 р. № 230 26.07.93 р. № 99

Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти

Загальні положення

1.1. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти — це форма задоволення загальноосвітніх потреб особи.

1.2. Мета індивідуального навчання — забезпечення умов для здобуття загальної середньої освіти або задоволення інших загальноосвітніх потреб особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей.

1.4. Індивідуальне навчання здійснюється до виповнення учням 15-ти років. Длядітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації або мають високі навчальні можливості, за рішенням місцевого органу державного управління освітою термін індивідуального навчання може бути змінений.

1.5. Індивідуально вивчають один, групу або всі предмети навчального плану. Осо­би, які навчаються індивідуально, за їхнім бажанням можуть відвідувати заняття в шкеті за своїм вибором.

1.6. Індивідуальне навчання, як правило, здійснюється особами, які мають відповідну педагогічну освіту. Індивідуальне навчання дітей молодшого шкільного вії: може здійснюватися їх батьками.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.