Здавалка
Главная | Обратная связь

Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних правАвторські права і суміжні права охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права". Цей закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів і їхніх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва {авторське право), а також прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (суміжні права). Крім того, немайнові і майнові права власників авторського права і суміжних прав охороняються іншими законами України.

Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-яких формальностей. Іншими словами, з моменту оприлюднення авторських чи суміжних творів, ці твори автоматично знаходяться під державною охороною. За бажанням автора, власник авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору і складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника авторського права і року першого опублікування твору.

Також, за своїм бажанням, власник авторського права може одержати свідоцтво про авторство. Для одержання цього свідоцтва на оприлюднений твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського права власник авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.

Після реєстрації прав, автору видається свідоцтво. При виникненні суперечки реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведене інше.

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті. Безстроково охороняються законом право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню чи ін­шій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі і репутації автора.

Закон України "Про авторське право і суміжні права" охороняє суміжні права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Охорона суміжних прав здійснюється без збитку охороні творів авторським правом.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів творів, що виконуються. Виробники фонограм і організації мовлення повинні дотримуватись прав авторів і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватись прав виробників фонограм, авторів і виконавців.

Оформлення суміжних прав, також як і авторських прав не вимагає виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм і виконавці для оповіщення про свої права можуть на всіх примірниках фонограм чи на їхніх упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з латинської літеру Р у колі, імені (найменування) власника суміжних прав і року першої публікації фонограми. Особисті права виконавців охороняються безстроково. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення охороняються протягом 50 років.

Таким чином, охорона, надана інтелектуальній власності законами України, сприяє збільшенню кількості раціоналізаторських пропозицій і винаходів, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищенню культурного рівня громадян.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.