Здавалка
Главная | Обратная связь

Конституційний Суд України, завдання та функціїКонституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України с юридичною особою, має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів. По шість суддів до складу Конституційного Суду призначають Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України. Суддею Конституційного Суду України може бути: громадянин України, який на день призначення:

· досяг 40 річного віку;

· має вищу юридичну освіту;

· має стаж роботи за фахом не менше 10 років;

· проживає в Україні протягом 20 останніх років;

· володіє державною мовою.

Призначеною на посаду судді вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України, а вступає на посаду з дня складання ним присяги судді на засіданні Верховної Ради України, не пізніш як через місяць після призначений суддею. Суддя Конституційного Суду призначається строком на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Суддя Конституційного Суду має наукового консультанта і помічника, які є державними службовцями.

Голова Конституційного Суду обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду із складу суддів шляхом таємного голосування на один трирічний термін. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосували більш як половина суддів Конституційного Суду. ГоловаКонституційного Суду має двох заступників. Конституційний Суд знаходиться місті Києві.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює Секретаріат на чолі з керівником Секретаріату Конституційного Суду. Конституційний Суд утворює з числа суддів Конституційного Суду постійні і тимчасові комісії. Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в архіві Конституційного Суду сто років. Оригінали рішень та висновків зберігаються в Архіві Конституційного Суду безстроково. Інші матеріали зберігаються на загальних підставах. Функціонує бібліотека Конституційного Суду України. Друкованим органом є "Вісник Конституційного Суду України".

Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки у справах щодо:

· конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

· відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

· додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

· офіційного тлумачення Конституції та законів України.

До повноважень вказаного суду не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, які віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Формами звернення до Конституційного Суду є:

1. Конституційне подання.

2. Конституційне звернення.

Конституційне подання– це письмове клопотання до Конституційного Суду про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційними, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України, про дачу висновку щодо додержання конституційної продукції розслідування і розгляду справи про усунення Президента України в порядку імпічменту.

Право на конституційне подання мають:

· Президент України;

· не менше ніж 45 народних депутатів;

· Верховний Суд України;

· Уповноважений Верховної Ради з прав людини;

· Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

· Верховна Рада України з приводу процедури імпічменту;

· інші органи державної влади та місцевого самоврядування.

Конституційне звернення– це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Право на конституційне звернення мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом України поіменним голосуванням шляхом опитування суддів Конституційного Суду. Судді не мають права утримуватись від голосування.Підписання суддею рішення або висновку Конституційного Суду є обов'язковим. Вони є остаточними і оскарженню не підлягають.

 

Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань:

1. Офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

2. Про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

3. Щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Рішення і висновки Конституційного Суду підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку і оприлюднюються наступного робочого дня після підписання. Рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є обов'язковими до виконання..©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.