Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарівРозділ І. Теорія поведінки споживача

Тема 1. Теорія граничної корисності (кардиналістський підхід)

Задача 1.1.

В таблиці наведені дані про загальну корисність товарів А і В, які купує споживач. Ціна одиниці товару А 2 грн., товару В - 4 грн. Бюджет споживача обмежений 34 грн.

Кількість товару А, од. Загальна корисність, ют. Кількість товару В, од. Загальна корисність, ют.

На підставі наведеної інформації дайте обґрунтовані відповіді на такі питання:

1. Яку кількість товару А і товару В буде купувати споживач в стані рівноваги?

2. Яка максимально можлива для споживача корисність від покупки товарів А і В?

3. Який реальний доход споживача, визначений в товарах А і В?

4. Якщо споживач відмовиться від споживання товару А та буде купувати тільки товар В, чи буде це відповідати правилу рівноваги?

 

Задача 1.2.

Гранична корисність товару А для споживача залежить від кількості: MUA=40-5x, де MUA - гранична корисність товару А, х - кількість товару А. Гранична корисність товару В: MUB=60-6y, де MUВ - гранична корисність товару В, у - кількість товару В. Ціна товару А - 5 грн., товару В - 8 грн. Доход споживача - 73 грн.

На підставі наведених даних дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

1. Яку кількість товарів А і В обере споживач, якщо він прагне максимізувати задоволення від покупки?

2. Яка загальна корисність такої комбінації товарів?

3. Покажіть цінність товару А в товарі В та цінність товару В у товарі А.

 

Задача 1.3.

Споживач витрачає на покупку товарів А і Б 20 грн. на тиждень. Дані про корисність товарів наведені в таблиці:

Товари Ціна, грн. Кількість товарів, од. Загальна корисність, ют. Гранична корисність, ют.
А 0,7
Б 0,5

На підставі наведених даних визначте, чи знаходиться споживач в стані рівноваги. Якщо

ні, як йому необхідно змінити споживання товарів А і Б, щоб максимізувати задоволення від покупки?

Задача 1.4.

Ціна товару Х 1,5 грн., ціна товару У 1,0 грн. якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 30 ют. і бажає максимізувати задоволення від покупки товарів Х і У, якою повинна бути гранична корисність товару Х?


Тема 2. Ординалістська теорія поведінки споживача

Задача 2.1.

Рисунок демонструє бюджетну лінію та криву байдужості споживача, який розподіляє свій бюджет між двома товарами А і В. Покажіть на рисунку :

           
 
   
 
 
   
Кількість товару А

 

1) такий набір товарів, вибравши який споживач не витрачає всіх коштів; 2) точку, в якій споживач отримує максимальне задоволення з урахуванням бюджетного обмеження; 3) точку, в якій споживач отримує таке ж саме задоволення, що й в точці Е, однак виходить за бюджетне обмеження; 4) точку, в якій споживач купує лише товар А (В); 5) точку, яка відображає найпривабливіший для споживача набір товарів А і В, однак не доступний для нього.

Задача 2.2.

За допомогою наведених рисунків спробуйте визначити вподобання споживача, якщо він споживає два товари (послуги):

бібліотека
сік
хліб
1)

 

 

2) 3)
раки
здоба
вітаміни
4)

 

 

5) 6)

 

Тема 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

Задача 3.1.

Споживач купує два товари А і В та витрачає на їх купівлю 160 грн. Різні можливі набори цих товарів наведені в таблиці:

Товар/набори С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10
А
В

Ціна товару А 3,2 грн., товару В - 5 грн. На підставі наведених даних:

1. Побудуйте криву байдужості та бюджетну лінію споживача, відобразивши товар А на осі ОХ, товар В - на осі ОУ.

2. Визначте, який набір товарів А і В відповідає правилу рівноваги споживача.

3. Відобразіть на графіку та проаналізуйте ситуацію, коли:

- доход споживача зменшиться на 24 грн.;

- ціна товару а збільшиться на 0,8 грн.

4. Як буде виглядати крива байдужості, якщо споживач відмовиться від купівлі товара В? Відповідь проілюструйте.

Задача 3.2.

На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

   
В2
В1
Х2
Х1
U1
U2
20 40 50 80 Б
 
А

1) Який бюджет споживача, якщо ціна товару А 4 грн.?   2) За яких умов відбувається зсув бюджетної лінії В1 в положення В2?   3) Побудуйте криву попиту на товар Б;   4) Чому дорівнює гранична норма заміщення в точці Х2?   5) Яку кількість товару А купить споживач, який прагне максимізувати корисність, в точці Х1?    

Задача 3.3.

На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

В
А
С
В2
В1
U1 U2
У      
0 25 30 60 70 Х

1) Яку суму грошей може витратити споживач на товар У в точці А, якщо ціна товару Х 2 грн. (при бюджеті В1)? 2) Яку кількість товару У обере споживач, який максимізує задоволення від покупки, при бюджеті В2? 3) Чим пояснюється зсув бюджетної лінії В1 в положення В2? 4) Чи буде товар Х “нормальним” при бюджеті споживача понад 300 грн.? Що можна сказати про товар У в цьому випадку? 5) Чи можна стверджувати, що гранична норма заміщення в точках А і В має однакове значення ? Обґрунтуйте свою відповідь розрахунками.  

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.