Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Ринковий попит. Взаємодія попиту і пропозиції. Еластичність.Задача 4.1.

Попит та пропозиція задані функціями:

Qd=100-5P, Qs=50+2P,

де Qd - обсяг попиту, тис. од.; Qs - обсяг пропозиції, тис. од.; Р - ціна товару, грн.

На підставі наведених даних:

1. Розрахуйте шкалу попиту і пропозиції, якщо Р=5,6,7,8,9, та побудуйте графіки попиту і пропозиції, відобразивши по горизонталі обсяг попиту (пропозиції), а по вертикалі - ціну товару.

2. Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг на ринку товару.

3. Проаналізуйте, як зміниться ринкова рівновага, якщо:

- збільшиться попит на продукцію;

- зменшиться пропозиція продукції.

4. Проілюструйте рішення задачі графічно.

 

Задача 4.2.

На підставі наведеного графіку дайте відповіді на наступні питання:

F
C
q4
q2
B
A
E1
E2
S
D1
  D2
Q
q5
q3
q1
 
Р2
Р1
Р3
Р

1) Що трапиться на ринку, якщо верхній рівень цін буде встановлений на рівні Р1? Р3? 2) Чим пояснюється перехід з точки F в точку С? 3) Чи вірно ствердження, що еластичність Еd однакова в кожній точці прямої D1? 4) Що може привести до зсуву лінії D1 в положення D2 ? Які наслідки цього зсуву? 5) Що відбувається при зміщенні точки А в точку В?

 

Задача 4.3.

Виробник може запропонувати на ринок 1000 одиниць товару. Реалізація цього товару через 3 місяці буде неможлива, тому що він має сезонний характер. Для довгострокового зберігання виробник не має необхідної площі. Максимально можлива ціна реалізації 200 грн. Якщо припустити можливість безкоштовної реалізації, її обсяги можуть скласти 2500 одиниць. На підставі наведеної інформації:

1. Побудуйте криві попиту і пропозиції, припускаючи, що залежність обсягу попиту від ціни має лінійний вигляд.

2. Визначте рівноважний обсяг та рівноважну ціну.

3. Проаналізуйте, як зміниться ринкова рівновага, якщо максимально можлива ціна зменшиться до 150 грн. Свою відповідь проілюструйте.

 

Задача 4.4.

Залежність обсягу попиту від ціни відображає функція QD=45-2Р, де QD- обсяг попиту, тис. од., Р - ціна, грн. На підставі наведеної інформації:

1. Розрахуйте шкалу попиту, якщо Р=3,6,9,12,15.

2. Визначте цінову еластичність попиту на всіх цінових інтервалах та проаналізуйте результати.

3. Підрахуйте можливу виручку (доход) при всіх рівнях ціни та прокоментуйте залежність між зміною виручки та ціновою еластичністю попиту.

4. Рішення задачі проілюструйте.

 

Задача 4.5.

В таблиці наведені дані про стан декількох ринків товарів:

Параметри Ринок 1 Ринок 2 Ринок 3 Ринок 4
Попередня ціна, Р0, грн. х (за од. товару А)
Попередній обсяг продукції, Q0, тис. од. (попит) (пропозиція) (товар В)
Нова ціна, Р1, грн. х (за од. товару А)
Новий обсяг продукції, Q1, тис. грн. (попит) (пропозиція) (товар В)
Попередній бюджет, І0, тис. грн. х х х
Новий бюджет, І1, тис. грн. х х х

 

На підставі наведеної інформації:

1. Визначте, який вид еластичності можна встановити для товарів, які реалізуються на даних ринках, та розрахуйте відповідні коефіцієнти еластичності.

2. Дайте ринкову характеристику товару на ринку 3 відповідно до отриманих результатів розрахунку коефіцієнту еластичності.

3. Якими у відношенні один до одного є товари на ринку 4? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 4.6.

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом на товар А становить 1,3. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на цей самий товар становить 0,2.

1. На підставі наведених даних дайте ринкову характеристику товару А.

2. Як зміниться попит на цей товар та доход від його реалізації, якщо водночас ціна зменшиться на 10%, а доходи споживачів збільшаться на 2%?

3. Якщо перехресна еластичність попиту на товар В за товаром А становить -2,5, то як зміниться попит на товар В за умов п.2 ? Дайте характеристику товару В.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.