Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8. Монопольний ринок.Завдання 8.1.

На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

     
   
 
 
Q q1 q2 0 q3 q4 Q

1) За яких умов можливо здійснення цінової дискримінації такого типу?   2) Який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати фірма на ринку 1?   3) Який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати фірма на ринку 2?   4) При якому діапазоні обсягів виробництва попит на продукцію монополії, яка функціонує на ринку 1, буде еластичний?   5) Чи буде фірма нарощувати обсяги виробництва на ринку 2 більш q4?  

Завдання 8.2.

В таблиці наведені дані про обсяг попиту на продукцію фірми-монополіста:

Ціна, грн.
Обсяг попиту, од.

1. Знайдіть сукупний та граничний дохід монополіста.

2. Побудуйте лінію граничного доходу та криву попиту на продукцію фірми.

3. За умови, що АТС = МС = 4 грн., визначить обсяг продукції та ціну, які забезпечать максимальний прибуток монополісту.

4. Визначте величину прибутку монополії та покажіть цей прибуток на графіку.

 

Завдання 8.3.

Функція витрат монополіста задана функцією ТС=20+Q2, де Q - кількість одиниць продукції, що виробляється. Функція попиту на продукцію монополіста задана формулою Р=50-2Q, де Р - ціна продукту. Дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

1. Яку кількість товару треба виробляти монополісту, щоб максимізувати прибуток?

2. Якщо монополіст виробляє 10 одиниць продукції, який фінансовий результат (прибуток чи збиток) він отримує?

3. Визначте величину граничного доходу восьмої одиниці продукції.

4. Рішення задачі проілюструйте.

 

 


Завдання 8.4.

Рисунок ілюструє дані щодо функціонування природної монополії. Дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

 

1.

R,C грн.            
Яку ціну та обсяг випуску вибере монополія, яка максимізує прибуток ?

 

2.

MC
Чому дорівнює економічний прибуток цієї фірми ?

 

3.

ATC
При якому діапазоні обсягів випуску попит на продукцію монополіста буде еластичний?

 
 
D


4. Чи буде монополія виробляти продукцію за ціною 100 грн.?

 
 
MR


5.

0 1,0 1,3 1,38 Q, тис. од.
Як фірма змінить свою поведінку, якщо попит на її продукцію збільшиться ?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.