Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ ІІІ. Теорія ринкових структур: ринок продуктуТема 7. Ринок досконалої конкуренції.

Завдання 7.1.

Фірма, постійні витрати якої складають 60 грн., має наступну залежність між обсягом виробництва та змінними витратами:

Обсяг виробництва, од.
Змінні витрати, грн. -

1. Знайдіть величину середніх та граничних витрат.

2. Яку кількість продукції виробить фірма, якщо ціна на ринку складає 12 грн.?

3. За якою ціною фірма отримує нульовий економічний прибуток?

4. При якому ціновому діапазоні фірма взагалі не буде виробляти продукцію?

5. Рішення задачі проілюструйте.

Завдання 7.2.

Фірма знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Функція загальних витрат у короткостроковому періоді наведена в таблиці:

Обсяг випуску, од.
Загальні витрати, грн.

В галузі працює 1000 фірм. Крива ринкового попиту наведена в таблиці:

Ціна, грн.
Обсяг попиту, од.

1. Визначте загальні, середні та граничні витрати ( VC, FC, AVC, AFC, ATC, MC).

2. Побудуйте графіки середніх та граничних витрат фірми в короткостроковому періоді та криву ринкового попиту.

3. Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції на цьому ринку.

4. Як ви вважаєте, чи залишить фірма галузь у довгостроковому періоді ? Відповідь обґрунтуйте.


Завдання 7.3.

На підставі наведеного графіку дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

 
 

 

 

1) В умовах якого типу ринку функціонує дана фірма? 2) В якому часовому інтервалі (довгостроковому чи короткостроковому) діє фірма? 3) Який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати фірма на цьому ринку, якщо вона прагне максимізувати прибуток? 4) Площа якого прямокутника відображає величину постійних витрат фірми за умов максимізації прибутку? 5) Який відрізок буде відповідати лінії пропозиції фірми на обраному в п.2) часовому інтервалі?    

 

Завдання 7.4.

Для фірми капітал є фіксованим ресурсом і дорівнює 20 одиницям. Співвідношення між затратами праці і випуском продукції наведено у таблиці:

Кількість одиниць праці, чол.
Обсяг виробництва, шт.

1. визначте на підставі розрахунків параметрів виробничої функції найбільш ефективний обсяг виробництва та кількість працівників, яку необхідно наймати для забезпечення випуску цього обсягу виробництва.

2. як зміниться Ваш вибір ефективного обсягу, якщо відомо, що ціна капіталу дорівнює 50 грн., а ціна праці 100 грн.? Відповідь обґрунтуйте за допомогою розрахунків середніх постійних, змінних, загальних та граничних витрат.

3. припустимо, що фірма перебуває на ринку досконалої конкуренції, на якому встановилася ціна 2 грн. за одиницю продукції. Який обсяг випуску обере підприємець? Чому буде дорівнювати економічний прибуток (збиток)?

Усі відповіді проілюструйте графічно.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.