Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції.Задача 9.1.

Фірма функціонує в умовах монополістичної конкуренції. Витрати фірми наведені у таблиці:

Обсяг виробництва, од.
Сукупні витрати, грн.

Функція попиту на продукцію цієї фірми має вигляд:

Обсяг виробництва, од.
Ціна продукції, грн. -

Використовуючи наведені дані дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:

1. В якому часовому інтервалі функціонує фірма: довгостроковому чи короткостроковому?

2. Розрахуйте та побудуйте графіки AVC, ATC, MC, MR та криву попиту.

3. Яку кількість товару та за якою ціною фірма буде пропонувати на ринок? Чи можлива для цієї фірми продаж продукції за різними цінами (цінова дискримінація)?

4. Визначить максимальний прибуток фірми. Покажіть на графіку його величину.

5. При якому обсязі виробництва підприємство отримує нульовий прибуток? Якого значення набуває при цьому ціна товару?

6. Якщо ціна на продукцію зросте на дві одиниці при кожному рівні виробництва, як це вплине на поведінку виробника? Чи зміниться при цьому оптимальний обсяг виробництва ?

7. Якщо постійні витрати фірми складають 60 грн., а змінні витрати зростуть на 60 грн. при всіх рівнях виробництва, то як в цьому випадку зміниться оптимальний обсяг виробництва? Знайдіть фінансовий результат (прибуток чи збиток) від діяльності фірми.

Задача 9.2.

На рис. зображено становище двох підприємств за умов монополістичної конкуренції. Дайте аргументовані відповіді на запитання:

1. В яких періодах (короткостроковому, довгостроковому) діє кожне підприємство?

2. За яких обсягів виробництва діяльність підприємства є прибут­ковою? Збитковою? Такою, що «покриває» витрати?

3. За яких обсягів виробництва кожне підприємство максимізуватиме прибуток?

4. Чи є еластичним попит у тій частині його кривої, в якій діє підприємство В?

5. Чи ефективно використовуються виробничі ресурси підприємством B, якщо воно виробляє продукцію в обсязі q1? q2?

6. Якщо підприємство B встановить ціну P5 на свою продукцію, чи буде це доцільним? Чому?

7. Площі якої фігури дорівнює сукупний прибуток підприємства В при обсязі продукції, за яким максимізується прибуток?

8. Що виражає на рис. б площа чотирикутника P0P2ef? OP0fq2? OP5aq1? OP1cq3?

9. Проаналізуйте ситуацію, яка складається для підприємства A (рис. 13.4, а), якщо доходи населення зменшаться (продукт A — «нормальний»)? Проілюструйте графічно.

10. У ситуації, що склалася за умовою завдання 9, підприємство A вирішило різко активізувати свою рекламну діяльність. До чого це може призвести?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.