Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Аналіз ринку праці 

Мета теми – дати студентам знання про сутність, функції, значення ринку праці; ознайомити з ознаками різних типів ринку праці, економічним змістом і методикою розрахунку основних показників ринку праці. Дати студентам знання про методику визначення ступеня збалансованості ринку праці, коефіцієнтів збалансованості робочої сили та робочих місць. Навчити студентів аналізувати зміни в професійній підготовці робочої сили за окремими напрямами, визначати коефіцієнти вакантності й навантаження на одне робоче місце. Ознайомити з методами обчислення динаміки збалансованості ринку праці та показниками ефективного його функціонування.

Загальна характеристика ринку праці, його суб'єкти та об'єкт. Ринок праці в широкому та вузькому значеннях, специфічні функції та мета аналізу. Фактори, що визначають структуру ринку праці. Типи кон'юнктури ринку праці. Класифікація ринку праці за різними критеріями. Потенційний, циркулюючий, внутрішньо фірмовий ринки праці. Типи ринків праці залежно від умов конкуренції.

Макроекономічні показники стану ринку праці. Зайнятість і безробіття, особи поза робочою силою відповідно до класифікації МОП. Продуктивна, соціально корисна, повна зайнятість. Сутність ефективної зайнятості. Робоча сила, економічно активне населення. Види безробіття. Графічне зображення фрикційного та структурного безробіття. Методика обчислення.

Коефіцієнти працевлаштування та звільнення. Методика їх визначення, вплив на рівень безробіття. Сутність коефіцієнта заміни, його коливання під дією різних факторів. Структура балансу ринку праці. Показники трудової міграції, її позитивні та негативні наслідки. Види міграції. Поняття еміграції та імміграції.

Напрями аналізу формування й розвитку ринку праці. Умови збалансованості робочих місць і робочої сили, показники аналізу. Формування пропозиції на ринку праці. Попит на робочу силу, визначення функціонуючих і вакантних робочих місць, наявність робочих місць. Коефіцієнт збалансованості ринку праці, ситуації, які він може характеризувати.

Напрями та методика аналізу професійної підготовки робочої сили, визначення структури професійної підготовки незайнятого населення.

Характеристика незбалансованості на ринку праці за допомогою коефіцієнтів навантаження та вакантності. Методика їх визначення.

Аналіз тенденцій зайнятості, динаміка чисельності зайнятих та збалансованості робочої сили й робочих місць. Сутність показників обороту робочих місць і робочої сили, методика їх обчислення. Темпи створення нових та ліквідації старих робочих місць, показник надлишкового обороту робочих місць. Темпи працевлаштування і звільнення, показник "холостого" обороту робочої сили.

Показники ефективності функціонування ринку праці, ефективність роботи служби зайнятості, продуктивність праці, методика обчислення. Відкритий та прихований ринки праці, коефіцієнт прихованого безробіття. Явна та неявна форми прихованого безробіття. Методика обчислення темпів зростання продуктивності праці, частки приросту ВВП за рахунок підвищення продуктивності праці, вартісного приросту ВВП за рахунок продуктивності праці. Екстенсивні та інтенсивні фактори продуктивності праці.

Рекомендована література: [1], [4], [15], [25], [30], [36], [40], [49].

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) з'ясувати зв'язок ринку праці з іншими макроринками, виявити його особливості. Як ринок праці впливає на стабільність національної економіки?

б) якщо коефіцієнт працевлаштування перевищує коефіцієнт звільнення (чи є меншим), як змінюється рівновага на ринку праці, яка динаміка зайнятості та безробіття?

в) пояснити, чому виникає міграція населення, які її позитивні та негативні наслідки?

г) назвати основні напрямки аналізу тенденцій зайнятості;

д) визначити, як продуктивність праці та рівень її оплати впливають на ту чи іншу форми прихованого ринку праці.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.