Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3. Аналіз кон'юнктури ринків деяких товарів та послуг 

Мета теми – ознайомити студентів з особливостями аналізу ринків деяких товарів і послуг.

Світовий ринок нафти. Форми торгівлі нафтою та нафтопродуктами: контрактна та спотова. Учасники ринку нафти та нафтопродуктів: великі нафтові компанії, незалежні нафтові компанії, нафтові трейдери, брокери. Основні світові ринки нафти. Вартість транспортних послуг для перевезення нафти та нафтопродуктів.

Ринок сталеливарної продукції. Обсяги виробництва та споживання готової металопродукції. Аналіз тенденцій розвитку ринку сталеливарної продукції.

Ринок товарів хімічної продукції. Обіг світової торгівлі продукцією хімічної промисловості. Основні світові ринки хімічної продукції: Західна Європа, США та Японія.

Ринок сільськогосподарської продукції.

Рекомендована література: [1], [5], [20].

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) у чому принципова різниця між спотовою та контрактною системами торгівлі нафти та нафтопродуктами?

б) назвати основні характеристики світового ринку металовиробів;

в) назвати основні світові ринки хімічної продукції; яка частка ринку хімічної продукції в світовому товарообігу?

г) охарактеризувати структуру постачальників і споживачів оптового ринку сільськогосподарської продукції України.

 

3.3 Плани практичних занять

 

Тема 1. Основні індикатори стану товарного ринку: їхня структура та взаємозв'язок

План

1. Макроекономічні показники стану товарного ринку.

2. Показник чистого економічного добробуту: методологія визначення.

3. Номінальний і реальний ВВП. Індекси Пааше, Ласпейреса, Фішера.

 

Тема 2. Основні структурні співвідношення національної економіки

План

1. Основні види й показники структури економіки.

2. Секторна структура ВВП.

3. Методика аналізу структури економіки на основі міжгалузевого балансу.

 

Тема 3. Методика аналізу розвитку промисловості та сільського господарства

План

1. Показники розвитку промисловості.

2. Аналіз розвитку сільського господарства.

3. Показники ефективності виробництва.

Тема 4. Умови функціонування та рівноваги товарного ринку

План

1. Конкуренція на товарному ринку, її функції, показники.

2. Аналіз тенденцій розвитку конкуренції.

3. Аналіз моделей рівноваги товарного ринку.

 

Тема 5. Аналіз фінансового ринку

План

1. Показники стану грошово-кредитного ринку. Фактор часу в оцінці грошових потоків.

2. Визначення пропозиції грошей і попиту на них. Аналіз моделі рівноваги Мандела-Флемінга.

3. Індикатори фондового ринку.

4. Методи визначення валютних курсів. Аналіз впливу зміни валютного курсу на макроекономічні процеси.

 

Тема 6. Сутність, функції, показники ринку праці

План

1. Загальна характеристика ринку праці, його функції та напрями аналізу.

2. Класифікація ринку праці.

3. Макроекономічні показники стану ринку праці.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.