Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

Мета теми – ознайомити студентів із значенням зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ) і зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в національній економіці. Розкрити поняття про форми ЗЕЗ і показники, які характеризують їх економічну ефективність. Навчити студентів аналізувати платіжний баланс країни, динаміку і тенденції в сучасній світовій торгівлі.

Сутність світової торгівлі. Фактори, які впливають на обсяг експорту та імпорту країни. Можливості міжнародної торгівлі.

Показники стану зовнішньої торгівлі: обіг зовнішньої торгівлі, динаміка експорту та імпорту, товарна та географічна структури. Показники, що характеризують міру активності в світовій торгівлі: експортна квота, імпортна квота, експортно-імпортна квота (зовнішньоторговельна квота), структура експорту, структура імпорту, показник порівняльного відношення.

Фактори, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі. Динаміка та тенденції зовнішньої торгівлі.

Форми ЗЕЗ (зовнішня торгівля, інвестиції, кредитування, міжнародні перевезення тощо). Міжнародні науково-технічні відносини, їх форми (міжнародна передача технології і міжнародне технічне сприяння). Форми міжнародної передачі технології (патентна угода, ліцензійна угода, ноу-хау, угода на інжиніринг, франчайзинг). Види міжнародного технічного сприяння: технологічні гранти, співфінансування технічного сприяння. Поняття міжнародного кредиту. Показники стану ЗЕЗ. Показники ефективності ЗЕД країни.

Платіжний баланс країни. Принцип складання платіжного балансу. Джерела інформації про платіжний баланс. Основні групи статей платіжного балансу (рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій). Активний і пасивний платіжний баланс.

Макроекономічні фактори, що впливають на платіжний баланс. Напрямки та методи аналізу платіжного балансу. Види статей платіжного балансу: основні (автономні), балансуючі. Фінансування дефіциту платіжного балансу. Умови виключного фінансування дефіциту платіжного балансу.

Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації: міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Банк міжнародних розрахунків (БМР), Паризький клуб, Лондонський клуб.

Рекомендована література: [1], [3], [20], [28], [31], [32], [34], [41], [42], [49], [50], [52].

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) які показники характеризують міру активності в світовій торгівлі? Як вони розраховуються?

б) охарактеризувати основні форми зовнішньоекономічних зв'язків;

в) розкрити принцип складання платіжного балансу країни; назвати основні види статей платіжного балансу;

г) назвати й охарактеризувати основні міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.