Здавалка
Главная | Обратная связь

Класифікація ризиківРізноманітність ризиків, які присутні у різних сферах життєдіяльності, вимагають необхідності їх розподілу за різними ознаками, тобто класифікації. Критерії, за якими можна класифікувати ризики, різні, але в сукупності вони дають змогу уявити ризик як багато аспектне явище й охарактеризувати його з різних точок зору.

Класифікація (види) ризиків за різними критеріями:

► за часом виникнення: ретроспективні, поточні, перспективні;

► від сфери виникнення: внутрішні, зовнішні;

► від сфери діяльності: політичні, природні, транспортні, технічні,

економічні;

► за розміром (критерієм величини, кількісними параметрами або зонами ризику): незначні (малі), середні, значні (великі), катастрофічні;

► залежно від отриманого результату (за фінансовим відношенням, критерієм можливих наслідків): чисті, спекулятивні;

► інші ознаки .

Чисті ризики визначають можливість отримання від'ємного або нульового результату. Спекулятивні ризики, характеризуються тим, що вони можуть нести як позитивний результат так і від’ємний або нульовий.

Поділ ризиків на чисті та спекулятивні має важливе практичне значення, оскільки страхове обслуговування стосується лише чистих ризиків. Спекулятивні ризики дуже часто виникають при азартних іграх, лотереях, які не потребують страхового захисту, бо передбачають можливість не лише втрат, а й прибутків.

Слід звернути увагу та те, що усі ризики, які існують у загалі, можливо розподілити на 2 групи: страхові та нестрахові. Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати, тобто страхові ризики.

Страхові ризики - це ризики, що можуть бути оцінені з точки зору ймовірності настання страхового випадку та розміру можливого збитку.

У страхуванні поняття ризик розглядається у декількох аспектах. У першу чергу, ризик розглядається, як подія з негативними, особливо невигідними економічними наслідками. По друге, ризик – це конкретне явище або сукупність явищ, на случай яких укладається договір страхування та при настанні яких страхова компанія зобов’язана проводити виплату страхового відшкодування або страхових сум.

Страхові ризики мають конкретні ознаки, які суттєво відрізняють їх від нестрахових ризиків.

Критерії визначення страхового ризику:

1) ймовірний характер високого рівня;

2) випадковий характер настання;

3) випадковість проявлення ризику слід співвідносити з масою

однорідних об’єктів, що у подальшому дає можливість встановлення закономірності проявлення ризику;

4) факт настання ризику невідомий у часі та просторі;

5) необхідність об’єктивного виміру й оцінки шкідливих наслідків

реалізації ризику.

Страховий ризик є математичною ймовірністю настання збитку в результаті обумовленої події, яка спирається на статистичні дані і може бути розрахована з досить високою точністю.

При спостереженні за достатньо великою кількістю об’єктів , які піддаються впливу одного й того ж ризику за один і той самий проміжок часу, виявляється закономірність настання випадкових подій. Чим більша сукупність охоплена спостереженням, тим більше випадковість наближається до достовірного результату. Крім того ризик може наближатися до достовірного результату. При ймовірності 1 існує 100 % гарантія того, що певна подія станеться, а при ймовірності 0 можна стверджувати про неможливість її настання.

Чим менше вірогідність ризику, тим легше й дешевше можна організувати його страхування. Значна ймовірність ризику передбачає дорогий страховий захист, який находить свої вираження через високу тарифну ставку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.