Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Основні класифікаційні ознаки у страхуванніКожної сфери діяльності необхідна структурно-логічна впорядкованість, тобто класифікація за конкретними ознаками. Під класифікацією розуміють ієрархічно підпорядковану систему взаємопов’язаних ланок з виділенням його сукупних частин.

Класифікація страхування - це наукова система розподілу страхування на різні сфери діяльності, галузі, підгалузі, види, підвиди та форми. Мета класифікації страхування полягає в розподілі усієї сукупності страхових відносин на пов’язані ланки таким чином, щоб кожна наступна ланка була частиною попередньої.

Існують різні ознаки, за якими можна проводити класифікацію. У страхуванні такими ознаками є: предмет (об’єкт) договору страхування; форма проведення страхування; спеціалізація страховиків та ін.

Класифікація страхування за предметом (об’єктами) договору страхування

Згідно статті 4 Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 04.10.2001 р., № 2745-III //Відомості Верховної Ради України -2002- № 7 предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані:

► з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);

► з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

► з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Таким чином, залежно від предмету (об’єктів) договору страхування виділяють 3 галузі страхування (рис.2.1.).

 
 
Галузі страхування


 

       
   

 


Рис. 2.1. Класифікація страхування за об’єктами страхування

 

Однак слід відмітити, що кожна галузь поділяється на підгалузі, а у кожної підгалузі слід назвати види страхування, які надають страховики своїм клієнтам. Зупинимося більш детально тільки на підгалузях та видах особистого страхування (рис.2.2.).

Особисте страхування

 
 


Добровільне

Медичне страхування
медичне страхування

Обов’язкове

медичне страхування

 

Страхування життя (довгострокові види накопиченого страхування)
Страхування життя

(індивідуальне)

Страхування дітей

 

Страхування пенсій

... та інші види

 
 


Страхування від нещасних випадків (ризикові види особистого страхування)
Страхування від нещас-

них випадків (індивідуальне)

Страхування школярів

 

Обов’язковеособисте

страхування від нещасних

них випадків на транспорті

… та інші види

Рис. 2.2. Розподіл особистого страхування на підгалузі©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.