Здавалка
Главная | Обратная связь

Функції страхуванняОсновна мета страхування полягає у об’єктивної необхідності подолання наслідків у зв’язку зі природними стихійними лихами, пожежами, крадіжками та іншими непередбаченими небезпеками та забезпечення безперервності процесу суспільного відтворення та надання своєчасної допомоги людям у разі настання у них страхових випадків.

Економічна суть та основна мета страхування розкриваються у його функціях. На сьогоднішній день не має однозначного підходу до визначення функцій страхування. Багато з вчених, розглядають ці функції тільки з точку зору мікро або макрорівня, а це, на наш погляд, невірно, так як не дає у повному обсязі розкрити сутність та значення страхування як економічної категорії.

На нашу думку, більш широко суть даної економічної категорії можливо спостерігати у наступних функціях: ► ризикова; ► формування спеціалізованого страхового фонду; ► відшкодування збитків та виплат страхових сум; ► попереджувальна; ► зберігаючи-накопичена (ощадна); ► контрольна.

Основну роль відіграє ризикова функція, саме ризик безпосередньо пов’язаний з основним призначенням даної економічної категорії. Якщо б не було ризику, тоді не було б необхідності формувати страхової фонд та не було б необхідності у страхуванні у загалі. Саме у рамках даної функції відбувається перерозподіл серед учасників коштів та збитків у територіальному розрізі та у часи.

Функція формування спеціалізованого страхового фонду полягає у необхідності концентрації коштів у спеціальному фонді в достатньому обсязі для забезпечення відшкодування у повному розмірі при настанні різних страхових випадків. Даний фонд може формуватися як в добровільному порядку, так і примусово (тобто у обов’язковому порядку), виходячи від стану та розвитку економіки та соціальної обстановки країни. Ця функція зобов’язана забезпечити повну гарантію виплат в майбутньому при настанні страхових подій у страхувальників (учасників страхового фонду).

Функція відшкодування збитків та виплат страхових сум витикає з функції формування спеціалізованого страхового фонду та тісно з нею пов’язана. Через дану функцію реалізується основна мета страхування, однак слід відмітити, що право на отримання відшкодування або страхових сум мають тільки ті фізичні або юридичні особи (страхувальники), які беруть участь у формуванні страхового фонду. Дана функція здійснюється в рамках договорів страхування.

Попереджувальна функція спрямована на фінансування заходів щодо недопущення або зменшення страхового ризику за рахунок частини коштів страхового фонду. Здійснення даної функції передбачає широкий комплекс заходів направлених на зменшення наслідків страхових подій. Страхові компанії зацікавлені у попередженні настання страхових випадків так як це значно зменшує розміри їх виплат у майбутньому. Тому дуже часто страховики формують фонд попереджувальних заходів у відсотках від страхового платежу диференційовано за видами страхування, за якими нарахування закладені в страховий тариф. За рахунок засобів страхових компаній робляться конкретні заході, наприклад, страхові компанії виділяють засоби на проведення профілактичних робіт щодо до припинення масового падежу тварин від хвороби.

Зберігаючи - накопичена функція найкраще проявляється у договорах страхування життя (довгострокових видах особистого страхування). За даними видами страхування протягом декількох років людина періодично сплачує в страхову компанію страховий внесок (у невеликих розмірах), а по закінченню строку страхування отримає значну страхову суму. Таким чином людина допомагає себе накопичувати конкретну суму грошей. Зараз в України дана функція практично повністю втратила свою силу, так як на страховому ринку нашої країни дуже мало укладається договорів довгострокових видів особистого страхування.

Контрольна функція страхування полягає у необхідності цільового використання коштів страхового фонду. Це спостерігається у тому що страхова компанія не автоматично робить виплати, а у кожному разі розглядає причини страхових випадків, підставу та необхідність відшкодування у кожному конкретному випадку. Інколи страхова компанія має повне право відказати у виплати відшкодування. Наприклад, страховий випадок пожежа, настав в результаті навмисних дій страхувальника, у даному випадку страхова компанія має право відказати у відшкодуванні збитку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.