Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічна сутність страхування. Взаємозв’язок страхування з іншими економічними категоріями та його специфічністьСтрахування - це специфічна галузь економічних відносин. Воно за своєю сутністю здатне здійснити неабиякий вплив на забезпечення безперервності процесів виробництва та споживання, а також на мобілізацію тимчасово вільних грошових ресурсів для цілей інвестування. Зараз вчені розглядають страхування з різних крапок зору, однак зміст та значення даної економічної категорії у них збігаються.

Найбільш широке та точне розуміння даного поняття дано у Законі України “Про страхування ”.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Дане визначення слід розглядати з кінця, тобто з сплати юридичними та фізичними особами (страхувальниками) страхових платежів. Саме страхові платежі є джерелом формування фондів страховиків. Під час функціонування страховики призводять перерозподіл засобів фонду між його учасниками, викликаного необхідністю задоволення потреб окремих страхувальників у покритті збитків.

Таким чином економічна природа (сутність) та зміст страхування заключаються у передачі ризику можливого збитку зацікавленими особами (страхувальниками) за певну плату у вигляді страхових платежів (внесків) іншої особи (страховику) та подальшого отримання відшкодування та страхових сум від страховика у разі настання подій обумовлених договором страхування.

Вносять страхові внески (платежі), тобто

передають ризик на страхування


Утворюють спеціальний фонд страховика та

проводять виплату відшкодування та страхових

сум у разі настання страхових подій

 
 


Рис. 1.1. Схема взаємовідношень між учасниками фонду страховика

Страхування тісно пов’язана з іншими економічними категоріями, у першу чергу з фінансами. Як і фінанси страхування охоплює процес руху коштів при формуванні та використанні цільових фондів.

Однак страхування - це галузь специфічна, тому має свої особливості та ознаки:

► під час страхування виникають відносини, які завжди обумовлені наявністю страхового ризику, так як без ризику страхування втрачає суть. У свою чергу, страховий ризик носить ймовірний характер настання.

► страхування - це відносини, які виникають на стадії перерозподілу ВВП;

► для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини, тобто замкнута розкладка збитків між його учасниками. Відшкодування має отримати тільки та особа, яка є учасником формування страхового фонду.

► для страхування характерним є перерозподіл коштів та збитків як у територіальному розрізі, так і в часі.

► та інші ознаки.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.