Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні методичні вказівки по виконанню СРСЗараз важливе місце відводиться самостійній роботі студентів. Активізація самостійної роботи студентів має велику роль у підвищенні якості освіти.

Самостійна робота студентів з курсу “Страхування ” ставить мету розширити та поглибити круг знань, отриманих на аудиторних заняттях. Вона повинна сприяти розвитку творчого підходу до навчання.

Для засвоєння програмного курсу “Страхування ” для студентів спеціальності „Фінанси і кредит ” о.к.р. «Молодший спеціаліст» навальним планом передбачено 108 год., з яких 72 години відводиться на самостійну роботу студентів.

Правила виконання самостійної роботи

При виконанні самостійної роботи студентам необхідно дотримуватися наступних вимог:

1. На перших заняттях студент повинен отримати від викладача:

- завдання для виконання самостійної роботи;

- термін виконання та здачі роботи;

2. Для виконання самостійної роботи студенту необхідно, завести окремий зошит, у якому слід виконувати завдання у вказаної послідовності, або виконувати дану роботу за допомогою комп’ютера на одному боку аркуша паперу А4 (210 297) шрифтом 14.

3. При самостійному вивченні теоретичних питань студент повинен скласти короткий конспект, обов’язково вказувати літературу, яка використана при виконанні завдання.

4. Всі види самостійної роботи повинні бути здані у встановлений термін

5. Студенти отримають оцінку за виконання різних видів самостійної роботи, яка проставляється викладачем у спеціальної таблиці, яку ведуть студенти згідно наступного зразку:

Номер та назва самостійної роботи Термін здачі самостійної роботи Оцінка
за графіком фактично  
       
       

Зміст самостійної роботи

Тема 1. Сутність, принципи й роль страхування

План:

Питання для самостійного вивчення:

- Історія розвитку страхування.

Література:

Додаткова:п.6; п.7.

Тема 2. Класифікація страхування

План:

Питання для самостійного вивчення:

- Основні поняття і терміни, які використовуються у страхуванні.

Література:

Основна: п.1. Додаткова: п.6.

Тема 4. Страхової ринок

План:

Питання для самостійного вивчення:

1.Сутність і завдання маркетингу в страхуванні.

2.Маркетингові дослідження страхового ринку.

Література:

Додаткова: п.5; п.6.

Тема5. Страхова організація

План:

Питання для самостійного вивчення:

1. Страхова організація як первинний та основний ланцюг у системі страхового підприємництва.

2.Організаційні форми страховиків, спеціалізація страховиків.

3. Структура страхових компаній. Управління страховою компанією

Література:

Основна: п.10. Додаткова: п 6.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності

План:

Питання для самостійного вивчення:

- Розглядання основних функцій, завдань та обов’язківДержавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Література:

Основна: п.3

Тема 7.Перестрахування і співстрахування

План:

Питання для самостійного вивчення:

- Стан та перспективи розвитку ринку перестрахувальних операцій в Україні.

Література:

Додаткова: п.5; п.6.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.