Здавалка
Главная | Обратная связь

СТАН, ДЖЕРЕЛА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ.НЕ – наука, яка вивчає господарську систему держави, її ф-ції та процеси, явища, які в ній відбуваються. Об’єктом вивчення НЕ як предмету є економіка України, предметом - процеси, закони та закономірності формування якісно нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки держави. Оскільки економіка нашої держави швидко змінюється, змінюється статистика, то постійно збагачується і сам теоретичний предмет «національна економіка». Вище зазначена причина зумовлює і вибір основного джерела вивчення НЕ – дані Держкомстату, Міністерства фінансів, економіки, Урядового порталу, які часто можна знайти в мережі Інтернет. До інших джерел можна віднести Законодавство України, періодичні видання економічного характеру (Урядовий кур’єр, Ін вест газета та інші), підручники та монографії з економіки України.

Завданням вивчення НЕ є пізнання процесів та закономірностей в розвитку та функціонуванні економіки України, а на їх основі виведення економічної політики, прогнозування розвитку економіки, а також економічне виховання молоді.

Згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради Укра­їни "Європейський вибір. Концептуальні іосади стратегії еконо­мічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" від 30.04.2002 р.

А) стратегічними пріоритетами України є: створення передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі;

забезпечення сталого економічного зростання;

утвердження інноваційної моделі;

соціальна переорієнтація економічної політики.

Б) необхідні такі інституцііті перетворення: адміністра­тивна, конституційна та судова реформи, подолання корупції та тінізації економіки, дебюрократизація економіки, форму­вання ефективного конкурентного середовища, удосконалення відносин власності, ^ зміцнення позицій приватної власності

В) іншими важливими цілями є: модернізація промисловості, розвиток фінансової інфраструктури та фінансового посередництва:, оптимізація економічних відносин з Російською Федерацією. Євроатлантична інтеграція, екопомічна тае кологічна безпека.

Економіка держави повинна бути самодостатньою, мати змогу виконувати основні державо­творчі функції, а саме забезпечувати:

економічне зростання;

зайнятість населення;

економічну ефективність;

стабільність цін;

економічну свободу;

справедливий розподіл доходів;

умови проживання;

економічний суверенітет країни.'

Із ключових напрямів розвитку нашої економіки можна виділити

1.Проблема адекватної взаємодії національної економіки з грома­дянським суспільством держави, яке має розвиватись на основі професіоналізму та високої моралі і патріотизму національної еліти.

2.проблема забезпечення еквівалентності україиськоїекономіки 3.Проблема забезпечення високого соціального добробуту і соціального захисту населення. 4.Необхідність екологічної збалансованості національноїекономіки 5.Якнайшвидше впровадження інноваційної моделі розвитку національної економіки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.