Здавалка
Главная | Обратная связь

КАПІТАЛ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИПочатково слово „капітал” означало поняття „основний, головний”. У сучасній ек.під „капіталом” розуміють один з головних чинників в-ва, який складається з виготовлених благ і бере участь в в-ві. Станом на 01.01.2004 вартість основного капіталу України становить понад 1 трильйон грн. За період 1990-2004 вартість основного капіталу зросла на 9-10%.За галузевою структурою найбільший обсян основного капіталу зосереджений в промисловості-35%. У операції з нерухомістю здавання в оренду-22%, транспорт і зв”язок-15%, галузб освіти-5%. Внаслідок ринкової трансформації ек.Укр. відбулися зміни в структурі основного капіталу за формами власності. У 1994р. 59% основного капіталу перебувало у держ. Власності, 57%-комунальна, 27%-колективна, 7%- приватна. У 2004р. держ фін власності-30%, колективна-41%, приватна-4%.Осн капітал є найтехнічнішою базою розвитку нац ек. Важливо оцінити ступінь зносу осн капіталу. Впродовж 1990-2004рр. ступінь зносу осн капіталу посилювався, у 1990 був зношений на 37%, в 2004р. на 48%. Базовий капітал-основний параметр.

Складається з таких компонеотів: рукотворний капітал, людський капітал, природний капітал - фонд, запас всіх наземних природних систем, які функціонують на терит держ.Важливим також є: інноваційний капітал-фонд нових наукових технологій, інновац технологій, вироб. технологій для різних галузей нац ек. Інтелектуальний капітал – фонд інтелектуальних можливостей. Інтелектуальний капітал є джерелом наук. ідей. Інституційний капітал – запас тих інституцій , які забезпечують правове поле держави, виконання законів, експертизу дежр. Управлінських рішень, експертизу держ програм, соц захист населення і т.д. Основними напрямками урядової політики, що спрямовані на покращення структури осн капіталу є покращення інвестиц клімату в країні, забезпечення прозорості реформування відносин власності, вдосконалості амортизаційної політики та системи обліку осн капіталу.Україна належить до десяти найбільш ресурсозабезпечених країн світу. Найбільшим багатством України є її земля – 603 тис. км. кв. Із загальної площі близько 70% - землі с/г призначення, 16% - ліси, 2% - болота, 2% - землі без рослинного покриву.

Лісами Україна забезпечена недостатньо. На кожного припадає 2 га землі. Лісове господарство ведеться на основі лісового кодексу та загальної програми розвитку лісового господарства на 1993-2015 рр. Згідно з цими документами ліси України відіграють рекреаційну та економічну функцію, що зумовлює їх обмежене використання.

Україна має одну з найбільших в Європі систему водних ресурсів, проте водні ресурси розміщені на території України нерівномірно та більшість ресурсів є забрудненими і непридатними для споживання.

Україна себе не може забезпечити достатньою кількістю нафти. Проводяться дослідження у Чорному морі, бо є ймовірність, що там існують нові поклади нафти.

Власним газом ми забезпечені на 20%. Решту Україна закупляє в інших країн. Щоправда в нас є перспективні поклади газу, але потрібні інвестиції, щоб розвинути цю сферу.

В роки незалежності зявилися галузі:

1) Золото видобувна. Відкрито 10 родовищ, 283 родовиявів золота. Найбільше у Кіровоградській області, але у Закарпатті та у Карпатах також.

2) Бурштино видобувна. Зосереджено у Пн-Зх частині України. Волинь багата на топаз.

В сучасних умовах землекористування буде здійснюватись на основі нового земле користувального кодексу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.