Здавалка
Главная | Обратная связь

НАЙВАЖЛИВІШІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІКомандно-адміністративна система господарювання, що сформувалася в Україні в період її перебування у складі колишнього СРСР, практично знищила інститут підприємництва, замінивши його на негнучку систему планування виробництва благ та соціалістичного змагання. Хоча в Україні навіть у часи тоталітарного одержавлення проявлялося бажання людей займатися підприємницькою діяльністю за будь-якої хоч трохи сприятливої нагоди. Відродження інституту підпри­ємництва є досить складним завданням, оскільки необхідно відно­вити конкуренцію, лібералізувати відносини власності, змінити систему господарських зв'язків і ділову культуру суб'єктів господарювання. Із здобуттям незалежності України, уряд розпочав здійснювати важливі кроки на шляху відновлення бажання і здібностей населення до займання підприємницькою діяльністю.

В Україні створюються сприятливі умови для розвитку підприємництва, оскільки воно доволі чутливо реагує на такі чинники, як нестабільність правового поля, наявність різних адміністративних перешкод, політику уряду тощо.

З 1991р. до 2006р в Україні кількість малих підприємств збільшилася у 1,9 рази у розрахунку на 10000 жителів, проте реальна кількість малих підприємств збільшилася у понад 6,5 разів, що свідчить про значне зменшення чисельності працівників на таких підприємствах і їх подрібнення.

Важливо зазначити, що із здобуттям незалежності України розпочалося загальнодержавне масове приватизовування державного майна. Це означає, що власниками майна практично ставали працівники того чи іншого підприємства, використовувалися внутрішні джерела залучення коштів.

Третім важливим етапом розвитку підприємництва стало реформування ціноутворення, тобто формування цін на ринкових засадах.

Відбулася радикальна перебудова фінансово-кредитних відносин, що зумовило більшу прозорість проведення ділових операцій.

Відбулася демонополізація економіки спричинена перш за все приватизацією державної власності.

Зараз відбувається створення систем ефективного захисту прав споживачів і виробників, а також формування ефективного державного регулювання економікою шляхом оподаткування і видачі дорогих чи дешевих кредитів.

Таким чином, за роки незалежності у розвитку підприємництва в Україні відбулися кардинальні зміни. З одного боку, підприємцями було створено недержавний сектор вітчизняної економіки, відбувся процес демонополізації господарської діяльності та сформовано конкурентне середовище, від 2000 р. активізувалась інвестиційна діяльність, вирішено проблему дефіциту і насичено національний ринок різними видами економічних благ, змінилася культура господарювання тощо. З іншого боку, в Україні спостерігаються регіональні диспропорції та існує нерівномірність розвитку підприємницької діяльності за галузями вітчизняної економіки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.