Здавалка
Главная | Обратная связь

Фізичні особи як суб'єкти цивільного права та цивільних правовідносинЛюдина як учасник цивільних правовідносин вважається фізич­ною особою. Всі фізичні особи мають цивільну правоздатність. Цивільна правоздатність — здатність особи мати суб'єктивні цивільні права і цивільні обов'язки. Цивільна правоздатність фі­зичної особи виникає в момент її народження та припиняється в момент смерті.

Однак для того, щоб самому набути цивільні права й обов'язки, треба мати не тільки правоздатність, але й дієздатність.

Цивільна дієздатність — здатність особи самостійно набувати цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність свої­ми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у випадку їх невиконання.

Громадянська дієздатність залежить від віку і психічного стану фізичної особи. Градації обсягу дієздатності за віком:

1) особи, які не досягли 14 років (малолітні), є частково діє­здатними. Вони мають право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Усі інші цивільні правочини від їхнього імені та на їх користь здійснюють батьки (усиновителі) або опікуни;

2) особи у віці від 14 до 18 років (неповнолітні) мають неповну цивільну дієздатність. Деякі дії вони можуть здійснювати само­стійно: розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності; бути учасником (засновником) юридичних осіб; уклада­ти договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкла-

дом, внесеним нею на своє ім'я. Інші правочини неповнолітня особа вчиняє за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників;

3) особи, які досягли 18 років (повноліття), або вступили до шлюбу до досягнення повноліття, мають повну цивільну дієздат­ність.

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і:

1) працює за трудовим договором;

2) записана матір'ю або батьком дитини.

У цих випадках за наявністю згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника надання повної дієздатності провадиться за рішен­ням органу опіки та піклування, а в разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду;

3) бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець і з моменту реєстрації набуває повної цивільної діє­здатності.

Залежність обсягу дієздатності фізичної особи від її психічного стану виявляється в такому. За рішенням суду фізична особа може бути визнана обмежено дієздатною якщо вона:

1) страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

2) зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами і тим самим ставить себе чи свою сім'ю у скрутне матеріальне становище. Обмежено дієздатній особі призна­чається піклувальник, який дає згоду на вчинення нею цивільно-правових дій. Обмежено дієздатна особа може самостійно здійсню­вати тільки дрібні правочини (купити продукти, квиток у кінотеатр іт.ін.);

Фізична особа, що страждає хронічним, стійким психічним роз­ладом і не здатна усвідомлювати своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду може бути визнана недієздатною. Такій особі призначається опікун, що здійснює громадсько-правові дії від імені опікуваного.

Таким чином, обмеження цивільної правосуб'єктності можливе виключно за рішенням суду. Судом також ці обмеження скасову­ються в разі зміни психічного стану на краще (припинення вживан­ня спиртних напоїв чи наркотиків, одужання).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.