Здавалка
Главная | Обратная связь

Правове регулювання відносин' між батьками та дітьмиВзаємні права та обов'язки батьків і дітей ґрунтуються на поход­женні дітей від цих батьків. Цей юридичний факт засвідчується органом РАЦС і фіксується у Свідоцтві про народження дитини.

Батьки мають рівні права і обов'язки щодо своїх дітей.

Батьки зобов'язані забрати дитину з пологового будинку чи іншої установи охорони здоров'я, визначити їй ім'я (по батькові та пріз­вище визначається за ім'ям батька і прізвищем батьків або одного з батьків) і зареєструвати у відповідному органі РАЦС.

Батьки мають право на:

1) особисте виховання дитини, залучення до виховання дитини інших осіб, передачу її на виховання фізичним і юридичним особам, вибір форм і методів виховання, які не суперечать закону і моралі;

2) безперешкодне спілкування з дітьми;

3) самозахист своєї дитини, звернення до суду, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування за захистом прав своєї дитини як її законні представники;

4) визначення місця проживання дитини. За загальним прави­лом місцем проживання дитини є місце проживання її батьків. Але якщо батьки проживають окремо, то місце проживання дитини


визначається за згодою між батьками. Якщо дитина досягла 10 років, то місце проживання визначається за згодою батьків і дити­ни; якщо дитина досягла 14 років, то місце проживання визначаєть­ся нею самостійно;

5) відібрання дитини у будь-якої особи, що утримує її незаконно.

Батьки зобов'язані:

1) виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї родини, свого народу і своєї Вітчизни;

2) піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний і моральний розвиток;

3) забезпечити отримання дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;

4) поважати дитину.

Батьки не мають права піддавати дитину експлуатації, фізичним покаранням і покаранням, що принижують гідність дитини.

Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є під­ставою для юридичної відповідальності. Батьки можуть бути в су­довому порядку позбавлені батьківських прав.

Майнові права й обов'язки батьків і дітей пов'язані з власністю і матеріальним утриманням. Подібно майну подружжя майно бать­ків і дітей може бути спільним сумісним, і роздільним. Майном неповнолітніх дітей управляють батьки.

Права й обов'язки батьків і дітей з матеріального утримання є взаємними. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх ді­тей, повнолітніх дітей, що продовжують навчання (до 23 років), не­працездатних повнолітніх дітей, що потребують матеріальної допо­моги. З іншого боку, повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних батьків, що потребують матеріальної допомоги.

Як правило, обов'язки з матеріального утримання виконуються добровільно. У разі ухилення від цього обов'язку і з батьків, і з дітей у судовому порядку можуть стягуватися аліменти.

При визначенні розміру аліментів на дитину суд бере до уваги стан здоров'я і матеріальне становище дитини, стан здоров'я і ма­теріальне становище платника аліментів та інші суттєві обставини. Але в будь-якому разі розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж неоподатковуваний мінімум заробітної плати. Алі­менти підлягають виплаті щомісяця. Крім того, батьки зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину (у разі хвороби, каліцтва, з метою розвитку здібностей дитини і т.ін.)

Батьки можуть бути звільнені від сплати аліментів, якщо доход дитини набагато перевищує їхні доходи і цілком забезпечує всі потреби дитини. Виплата аліментів може бути припинена за дого­вором про передачу дитині права власності на нерухоме майно.

Повнолітні діти зобов'язані утримувати батьків, якщо вони не­працездатні та потребують матеріальної допомоги. Такий обов'язок

не виникає, якщо батьки були позбавлені батьківських прав і не відновлені в батьківських правах©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.