Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 3.7— А —

Атмосферне повітря — природна суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень.


— в —

Виключна (морська) економічна зона України— це морські райони, які зовнішньо прилягають до територіального моря Украї­ни, включаючи райони навколо приналежних островів, що їй нале­жать. Ширина даної зони становить до 200 морських миль, що відраховуються від узбережжя або зовнішньої межі внутрішніх морських вод України.

Внутрішні морські води— прибережні морські води, які станов­лять частину території держави (морські порти, затоки, бухти, лимани).

— Е —

Екологічнабезпека — стан навколишнього природного середови­ща, при якому виключається погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей.

Екологічнаекспертиза — науково-практичне дослідження, ана­ліз та оцінка передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища.

— З —

Земля — поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функ­ціонують разом з нею.

К

Континентальний шельф— поверхня та надра морського дна до глибини 200 метрів у районах, які прилягають до узбережжя або до островів держави, але перебувають за межами зони територіально­го моря.

— Л —

Ліс— сукупність деревинних і чагарникових рослин, пов'язаних з ґрунтом і атмосферою.

Н

Навколишнє природне середовище— сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів.

Надра— це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

П

Принципи охорони навколишнього природного середовища

фундаментальні основи природоохоронної діяльності держави і суспільства.

Природно-заповідний фонд— ділянки суші й водного простору, природні об'єкти яких мають особливу цінність і відокремлені з метою збереження природного розмаїття, підтримки екологічного балансу і забезпечення регулярного спостереження за довкіллям.

Природокористування— дозволена екологічним правом поведін­ка з вилучення корисних властивостей та якостей природного об'єкта.

Р

Рослинний світ— сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території.

— Т —

Тваринний світ— дикі тварини — хордові, в тому числі хребет­ні, безхребетні в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку, які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі.

Територіальне море— морська смуга до 12 морських миль за­вширшки вздовж узбережжя або зовнішньої межі внутрішніх морських вод прибережної держави.

Ч

Червона книга України— державний документ, у якому зосе­реджені факти про представників рослинного і тваринного світу України, що перебувають під загрозою зникнення.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.