Здавалка
Главная | Обратная связь

Червона книга УкраїниЧервона книга в Україні ведеться з 1976 р. До неї було занесено понад 150 видів вищих рослин і близько 90 видів і підвидів тварин. Положення "Про Червону книгу України" затверджене постановою Верховної Ради України 29 жовтня 1992 р. Відповідно до цього Положення Червона книга України є основним державним документом, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.

Червона книга України є основною для розробки подальших дій, спрямованих на охорону занесених до неї видів тварин і рослин. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи перебувають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії:

• зниклі - види, про які після неодноразових пошуків,
проведених у типових місцевостях або в інших можливих
та відомих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація
про наявність їх у природі чи спеціально створених умовах;

• зниклі в природі—види, які зникли в природі, але збереглися
у спеціально створених умовах;

• зникаючі - види, які перебувають під загрозою зникнення
у природних умовах і збереження яких є малоймовірним,
якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на
стан їх популяцій;


332_____________________________________________

• вразливі - види, які у найближчому майбутньому можуть
бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія
факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;

• рідкісні — види, популяції яких невеликі і на даний час не
належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і
загрожує небезпека;

• неоцінені - види, про які відомо, що вони можуть належати
до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не
віднесені до неї;

• недостатньо відомі - види, які не можна віднести до жодної
із зазначених категорій через відсутність необхідної повної
і достовірної інформації.

Національною комісією з питань Червоної книги України можуть бути внесені пропозиції про встановлення й інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України.

Ведення Червоної книги України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про внесення до Червоної книги України та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, організацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, координацію відповідної діяльності державних органів та громадських організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка створюється Кабінетом Міністрів України.

До складу Національної комісії з питань Червоної книги України включаються провідні вчені Національної академії наук України, інших наукових установ, фахівці спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань лісового і мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства, інших державних органів і громадських організацій.

До Червоної книги України занесені, зокрема, тварини: зубр, видра, орлан, сокіл сапсан, чорний баклан, дрохва, беркут, ведмідь карпатський, байбак, лосось дунайський, дельфін азовка, тюлень монах, камбала калкан, султанка; рослини: ковиль-трава, шафран, черемша, білоцвіт літній, тюльпан дикий, едельвейс, евкаліпт, платан та ін.


_________________________________________________________ 333©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.