Здавалка
Главная | Обратная связь

Адміністративним правом. Кодекс України про адміністративні правопорушенняАдміністративне право регулює суспільні відносини, які виникають у процесі державного управління та у зв'язку зі здійсненням державними органами діяльності управлінського характеру.

Адміністративне право визначає основні принципи державного управління, виконавчо-розпорядчу діяльність, способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні, урегульовує порядок управління окремими галузями народного господарства (промисловістю, аграрним сектором, транспортом, зв'язком тощо), культурою, освітою, наукою, адміністративно-політичною діяльністю, соціальним розвитком та ін.

Суб'єктами адміністративно-правових відносин можуть бути органи державної адміністрації, виконавчі органи місцевих рад, державні службовці, установи, організації, підприємства всіх форм власності, громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Основним нормативним актом у галузі адміністративного права, який визначає завдання законодавства щодо адміністративних правопорушень і адміністративну відповідальність, є Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) від 7 грудня 1984 р. (з часу прийняття до КУпАП внесено велику кількість змін і доповнень). У Кодексі правопорушення поділено за об'єктом посягань (сфера охорони праці, здоров'я, безпеки дорожнього руху тощо). У ньому подано систему органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, регламентується порядок провадження цих справ, а також виконання адміністративних стягнень.

Адміністративний проступок(правопорушення) - це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, на власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.


348_____________________________________________

Адміністративні правопорушення характеризуються такими ознаками:

1) це акти поведінки у вигляді дії або бездіяльності;

2) це протиправна поведінка, тобто поведінка, яка порушує
норми адміністративного права;

3) вони завжди завдають певної шкоди особі, суспільству;

4) це винні діяння, що здійснюються умисно або з
необережності.

У КУпАП передбачено, зокрема, такі види адміністративних правопорушень:

1) у галузі охорони праці й здоров'я населення;

2) що посягають на власність;

3) у галузі охорони природи, використання природних ресурсів,
охорони пам'яток історії та культури;

4) у промисловості, будівництві та в галузі використання
електричної і теплової енергії;

5) у сільському господарстві;

6) порушення ветеринарно-санітарних правил;

7) на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку;

8) у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального
господарства та благоустрою;

9) у галузі торгівлі, фінансів і кустарно-ремісничих промислів;
10)у галузі стандартизації, якості продукції та метрології;

11) що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

12) що посягають на встановлений порядок управління та ін.
Посадові особи підлягають відповідальності за адміністративні

правопорушення, пов'язані із недотриманням встановлених правил у сфері охорони порядку управління, державного І громадського порядку, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить у їх службові обов'язки. Це означає, що посадові особи несуть відповідальність не тільки за порушення таких правил своїми діями, але й за незабезпечення їх виконання такими особами, насамперед підлеглими.

Органами, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, є органи внутрішніх справ, місцеві суди, виконавчі комітети селищних і сільських Рад, органи державних інспекцій, митні та інші уповноважені органи.


_________________________________________________________ 349©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.