Здавалка
Главная | Обратная связь

ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИАдвокатура- добровільне професійне об’єднання юристів, призначення якого полягає у наданні юридичної допомоги громадянам та організаціям у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

Антимонопольний комітет України - державний правоохоронний орган України, що покликаний забезпечувати державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців і споживачів від його порушення.

Державна виконавча служба - державний орган, який здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законодавства України.

Державна податкова адміністрація України - орган виконавчої влади, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення повнотою і своєчасністю сплати податків, зборів.

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Міліція - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави від протиправних посягань.

Нотаріат- система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати безперечні права і факти, що мають юридичне значення, а також виконувати інші нотаріальні дії з метою надання цим правам і фактам юридичної вірогідності.

Органи юстиції України - органи державної виконавчої влади, що мають забезпечувати реалізацію державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин.

Правозахисна діяльність - діяльність щодо захисту прав та інтересів громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб відносно спірних питань їхніх прав і інтересів, та у наданні правової допомоги від обвинувачення, посилення правових гарантій охорони прав і свобод від втручання органів держави.

Правоохоронна діяльність - державна правомірна діяльність, що полягає у впливі на поведінку осіб з боку уповноваженого державою органу шляхом охорони правопорядку, виявлення або розслідування порушення права, відновлення права зобов’язковим дотриманням встановлених у законі процедур цієї діяльності.

Правосуддя- особлива владна функція у державі, що здійснюється від її імені судом через розгляд і вирішення у судових засіданнях адміністративних, господарських, цивільних справ стосовно спорів про права та інтереси громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій і кримінальних справ із засудженням осіб, винних у вчиненні злочину.

Прокуратура - самостійний централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів держави і забезпечує права і свободи людини, державну безпеку.

Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, конституційний лад, територіальну цілісність і державний суверенітет.

Судочинство - процесуальний порядок подання позовів і розгляд в судах справ щодо спорів, що виникають з різноманітних правовідносин, порядок прийняття рішень учасниками процесуальних дій, оскарження та перегляду цих рішень, подання заяв про правопорушення та злочини, їх виявлення, розслідування, передачу матеріалів кримінальних справ у судах.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.