Здавалка
Главная | Обратная связь

Змістовий модуль 1. Поняття права та правових явищПлан

1. Поняття, ознаки та функції права

2. Право та соціальні норми. Структура права

3. Джерела права. Законодавство та законодавчий процес

4. Правовідносини, поняття. Структура, види. Підстави виникнення
правовідносин

5. Правопорушення, ознаки, види

6. Склад правопорушень

7. Юридична відповідальність, ознаки, види, підстави юридичної
відповідальності

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення і назвіть ознаки права

2. Назвіть принципи і функції права

3. Що таке джерела права, назвіть види джерел права. Дайте характеристику закону.

4. Дайте визначення норми права і її структури, назвіть види правових
норм.

5. Дайте визначення правовідносин та їх елементів

6. Дайте визначення правопорушенню, його види, ознаки правопорушень

7. Дайте характеристику складу правопорушень, назвіть ознаки складу
правопорушень

8. Дайте характеристику юридичної відповідальності та підстав її
виникнення

 

Тести:

1. До джерел права не відносяться:

а) Мораль; b) Правовий прецедент; с) Міжнародний договір; d) Нормативно-правовий акт.

2. Зміст правовідношення - це:

а) Юридичний факт; b) Об'єкт правовідносин; с) Суб'єктивне право і юридичний обов'язок; d) Суб'єкт правовідносин.

3. Частина правової норми, яка містить правило поведінки, права
та обов'язки суб'єктів - це:

а) Гіпотеза; d) Стаття нормативно-правового акту: с) Санкція статті;

d) диспозиція

4. Назвіть обов'язковий елемент правовідносин?

а) об’єкт; d) Санкція; с) Правова норма; d)Інститут права.

5. Правовий звичай - це:

а) Основний регулятор поведінки в первісному суспільстві; b) Традиційний етикет судочинства; с) Висловлювання відомого юриста, що визнано загальнообов'язковим; d) Історично сформоване правило, що визнано державою.

6. У відповіді під котрим номером правильно названий вий
правопорушення за ступеню, суспільної небезпеки (шкідливості):

а) Юридичний вчинок; b) Шкода; с) Злочин; d) Протиправна поведінка.

 

1 Підставою юридичної відповідальності є:

а) Правопорушення та об'єктивна сторона правопорушення, що встановлена поведінці особи b) Склад правопорушення, встановлений у дії (бездіяльності) особи, с) Вина суб'єкта; d) Шкідливі наслідки, що наступили в результаті дій особи.

 

Практичні завдання

1. Які з перелічених нормативних актів володіють вищою юридичною
силою?

1) Конституція України;

2) Кодекс законів про працю;

3) Указ Президента України;

4) Закон про власність;

5) Постанова Кабінету Міністрів України;

6) Правила внутрішнього трудового розпорядку;

7) Статут акціонерного товариства.

2. Визначте елементи правової норми в наступних прикладах;

1) У разі видання державним або іншим органом акта, який відповідає
його компетенції або вимогам законодавства, підприємець вправі
звернутися у суд або арбітраж з заявою про визнання такого акта
недійсним (Ст. 15 закону про підприємництво).

2) За прострочення поставки або недопоставки продукції постачальник
сплачує покупцю неустойку у розмірі 8% не поставленої в строк
продукції (Ст. 57 Положення про поставки продукції виробничо-
техшчного призначення).

3) Громадянин, якій увійшов в тролейбус, зобов'язаний придбати талон
в Іншому разі на нього буде накладено штраф за безбілетний проїзд.

3. Визначте елементи наступних правовідносин:

А) громадянин А та громадянин Б. уклали договір купівлі-продажу. згідно якого громадянин А. продав громадянину Б. холодильник і пральну машину.

Б) за договором майна жилого приміщення громадянин Петров Л.Н. надав дім, який належить йому на праві особистої власності на користь громадянина Бабенко Н.Л. на визначений строк та за визначену плату.

Реферати

1. Правопорушення, склад правопорушень.

2. Юридична відповідальність, види юридичної відповідальності

 

3. Перелік нормативних актів та літератури

1. Конституція України, 1996., р.1.

2. Правоведение. Учебное пособие / Под ред. В.В.Копейчикова.- К.:
Юринком Интер.-2000.-С. 6-81.

3. Пахомов И.Н. Основи государства й права. Учебник.- X.: Одиссей, 2000, С.
5-14.

4. Молдован В. Основи государства и права. Опорные конспекты.- К.:
Юмана, 1997.

5. Нечитайленко А. Основы теории права.- X.: Консум, 1998.

6. Тодоров И.Я., Чередниченко З.А. Основы государства и права.- Д., 1998.

Змістовий модуль 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.