Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМИ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ1. Проблеми реалізації народовладдя в Україні

2. Адміністративно-правова відповідальність

3. Спеціальна правоздатність та органи юридичних осіб.

4. Громадянин як суб'єкт цивільного права

5. Принцип правосуддя

6. Матеріальна відповідальність робітників
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Теорії походження держави та права. Поняття та ознаки держави.

2. Фоми державного правління, устрою і державного режиму.

3. Механізм (апарат) держави. Внутрішні і зовнішні функції держави.

4. Правова держава та її ознаки. Шляхи формування правової держави на
Україні.

5. Поняття та ознаки права. Роль права у регулюванні ринкових відносин.

6. Принципи і функції права.

7. Джерела права. Систематизація

8. Норми права. Поняття, структура норм права. Види правових норм.

9. Правовідносини. Поняття, види, структура правовідносин.

10. Юридична відповідальність. Поняття, види структура правовідносин.

11. Правопорушення, склад, види.

12. Умисел та його види.

13. Предмет і метод конституційного права.

14. Конституції України (1996р.) — основний закон держави.

15. Народовладдя в Україні, форми його здійснення.

16. Права і свободи людини і громадянина.

17. Державна влада і самоврядування в Україні. Референдум - важлива форма
народовладдя в Україні. Система державних органів.

18. Вибори та виборчі системи

19. Референдум та його види

20. Верховна Рада України - вищий законодавчий орган держави.

21. Президент України і його повноваження.

22. Кабінет Міністрів України і його компетенція.

23. Організація місцевих органів влади і самоврядування в Україні.

24. Структура судових органів. Принцип правосуддя. Конституційний суд.

25. Поняття, предмет, метод адміністративного права.

26. Адміністративно-правова відповідальність. Види адміністративних
стягнень. Порядок і терміни притягнення до адміністративної
відповідальності.

27. Органи що притягують до адміністративної відповідальності. Процесуальні дії що ними застосуються.

28. Склад адміністративного правопорушення.

29. Правові акти державного управління

30. Поняття, предмет та метод цивільного права. Роль цивільного законодавства
в регулюванні ринкових відносин.

31. Цивільні правовідносини. Підстави їх виникнення. Юридичні факти і їх
класифікація.

32. Правові наслідки позбавлення дієздатності

33. Структура цивільних правовідносин.

34. Громадянин як суб'єкт цивільного права.

35. Юридичні особи , ознаки юридичних осіб. Спеціальна правоздатність та
органи юридичних осіб. Види юридичних осіб.

36. Поняття, значення та терміни позовної давності.

37. Поняття та зміст права власності. Види і форми права власності. Цивільно-
правові засоби захисту права власності.

38. Правовий режим землекористування.

39. Правова охорона природи. Відповідальність за порушення земельного
законодавства про охорону природи.

40. Законодавство про шлюб і сім'ю. Особисті та майнові права подружжя.

41. Порядок реєстрації брака

42. Припинення і розрив шлюбу

43. Позбавлення батьківських прав

44. Договір про патронат

45. Поняття шлюбу за законодавством. Визнання шлюбу недійснім.

46. Предмет, метод кримінального права.

47. Функції та принципи кримінального права. Загальна характеристика
кримінального права.

48. Кримінальна відповідальність та її підстави.

49. Поняття злочину, склад, ознаки злочину.

50. Стадії скоєння злочину.

51. Співучасть в скоєнні злочину.

52. Необхідна оборона та інші дії що не підлягають покаранню.

53. Покарання, види покарань.

54. Предмет і метод трудового права.

55. Трудові правовідносини.

56. Принципи та джерела трудового права.

57. Трудовий договір зміст, форма, строки та порядок укладення. Припинення
трудового договору.

58. Види трудових договорів.

59. Трудовий контракт.

60. Розрив трудового договору.

61. Робочий час, час відпочинку.

62. Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень.

63. Матеріальна відповідальність робітників.

64. Охорона праці.

65. Трудові спори.

66. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.