Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативні акти та література1.Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної ради України 28
червня 1996р.//ВВРУ.-1996.-№30.

2.Кодекс законів про працю України -X: "Одіссей", 1997.

 

3. Трудове право України. Практикум / Під ред. Г.І.Ганишевої.- К.: Юрінком
Інтер, 1999.

4. Основи государства й права. Учебное пособие / Под ред. Комарова В.В..-
Х„ 1997.

5. Тодоров И.Я., Чередниченко З.А. Основи государства й права. Учебное
пошбие.-Донецк, 1997.

6. Прокопенко В.Й. Трудовое право. Курс лекций для студентов юрид. вузов
й факультетов.- К.: Вентури, 1996.- с. 3-34.

Змістовий модуль 9

Основи природоохоронного законодавства

План

1. Поняття, предмет та метод екологічного права

2. Джерела екологічного права. Загальна характеристика законодавства
України з охорони навколишнього природного середовища.

3. Правові засобі захисту атмосферного повітря, водних ресурсів,
тваринного світу та надр

4. Екологічні права і обов'язки громадян

5. Поняття та предмет земельного права. Види земель та їх правовий
статус

6. Право власності на землю

Контрольні питання

1. Визначте предмет та метод екологічного права

2. Назвіть джерела екологічного права

3. Перерахуйте правові засоби захисту атмосферного повітря, водних
ресурсів, тваринного світу та надр

4. Назвіть основні екологічні права та обов'язки громадян

Тести

1. До екологічних прав громадян належить віднести:

1 - право громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне
середовище;

2 - здійснення загального і спеціального природокористування;

3 - право брати участь в громадської екологічної експертизі;

4 - право на безкоштовне медичне обслужування;

5 - право на отримання екологічної освіти.
Назвіть одну невірну відповідь.

2. Правом власності на природні ресурси володіють:

1 - громадяни України іноземні громадяни та особи без громадянства;

2 - громадяни України;

3 - Іноземні громадяни та особи без громадянства;

4 - громадяни України та особи без громадянства;

5 - громадяни України та іноземні громадяни.
Тільки одна відповідь вірна

3. Адміністративна і кримінальна відповідальність фізичних осіб за еко­логічні правопорушення наступає:

1 - з 20 років;

2 - з 18 років;

3 - з 14 років;
4-з 16 років.

Тільки одна відповідь вірна.

4. Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природ­ного середовища" як індикатори якості навколишнього середовища ("біоіндикаторів") можуть використовуватися:

1 - людина;

2 - атмосферне повітря;

3 - рослини і тварини;

4 - природно-заповідний фонд.
Тільки одна відповідь вірна.

5. Ввезення до України опромінених тепловиділяючого обладнання ядерних реакторів здійснюється на підставі:

1 - нормативно-правових актів;

2 - Міжнародних договорів;

3 - внутрішніх договорів;

4 - спеціальних положень і інструкцій.

Тільки одна відповідь вірна.

Практичні завдання

Задача 1.

Целюлозно-паперова фабрика здійснювала скидання стічних вод через очисні споруди, будівництво яких повністю не було завершене. У зв'язку з цим стало неможливим використання річки для ведення рибного господарства та питного водопостачання. Начальник державного управління екологічної безпеки області звернувся до прокурора області з проханням про притягнення до відповідальності винних осіб за порушення чинного законодавства.

Чи має місце порушення? Назвати види відповідальності та умови скидання зворотних вод у водні об'єкти. (Термін для виконання ситуаційного завдання складає 15 хвилин.)

Задача 2.

Громадянин І. звернувся з клопотанням до міської ради про надання йому в користування на умовах оренди водоймища (ставка) для риборозведення та інших цілей. Міська рада уклала із гр-ном 1. договір оренди водоймища для зазначених потреб. Прокурор міста звернувся до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним, вважаючи, що він не відповідає законодавству. Чи підлягає позов задоволенню? Назвати підстави .виникнення права водокористування водними об'єктами на умовах оренди, а також права та обов'язки водокористувачів. (Термін для виконання ситуаційного завдання складає 15 хвилин.)

Задача 3.

Громадянин К. видобував на присадибній ділянці глину та пісок і використовував їх для будівництва жилого будинку. Частину добутого піску він продав сусідові для теплиці. Органи державного гірничого нагляду заборонили гр-ну К. видобування корисних копалин і притягни його до відповідальності за незаконне видобування. Громадянин К. звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб. Вирішити дане питання. Який порядок видобування корисних копалин власниками землі? Яку відповідальність установлено за незаконне видобування корисних копалин?

(Термін для виконання ситуаційного завдання складає 15 хвилин.)

Реферати

1. Екологічні права і обов'язки громадян

2. Джерела екологічного права©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.