Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативні акти і література1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р.

2. Акт проголошення незалежності України // ВВРУ.- 1991.- №38.

3. Декларація про державний суверенітет України // ВВРУ.- 1990.-
№3.-с.429.

4. Румянцев О. Основы конституционного строя // Государство и
право.- 1993 .-№10.

5. Конституционное право Украины. Учебное пособие / Под
редакцией Волкова В.Д..-Д.: ДонГУ, 2000.

Змістовий модуль 4. Основи адміністративного права України

План

1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права. Державне управління, його види. Адміністративно-правові норми, види, структура.

2. Адміністративні правовідносини. Ознаки та структури правовідносин. Підстави виникнення адміністративних правовідносин, юридичні факти.

3. Правові акти державного управління та їх види.

4. Адміністративна відповідальність. Підстави адміністративної відповідальності.

5. Адміністративне правопорушення. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення.

6. Адміністративні стягнення, види адміністративних стягнень, порядок
та строки накладання стягнень.

Контрольні питання

1. Визначте предмет, метод та джерела адміністративного права.

2. Дайте характеристику адміністративних правовідносин

3. Розкрийте поняття правопорушення та адміністративної
відповідальності

4. Які адміністративні стягнення передбачені адміністративним правом?

Система тестів

1. Адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт встановлюється :

а) На строк до 1 місяцю постійної роботи, з утриманням до 20% заробітку;

б) На строк до 2 місяців, з відбуванням не по місцю постійної роботи, з
утриманням 20% заробітку;

в) На термін до 3 місяців, з відбуванням не по місцю постійної роботи, з
утриманням 25% заробітку;

г) На строк до 3 місяців, з відбуванням по місцю постійної роботи, з
утриманням 25% заробітку.

2. 3 якого віку настає адміністративна відповідальність:

а) з 14 років;

б) з 15 років;

в) з 16 років;

г) з 18 років.

3. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
адміністративним стягненням є:

а) Позбавлення волі;

б) Попередження;

в) Звільнення з роботи;

г) Догана.

4. За споєння адміністративного правопорушення по відношенню до
неповнолітніх у віці від 16 до 18 років не може бути застосована наступна
міра впливу:

а) Попередження:

б) Догана чи сурова догана:

в) Передача під нагляд батькам або трудовому колективу;

г) Штраф.

5. Чи підлягає адміністративній відповідальності особа, що діяла в стані
крайньої необхідності або необхідної допомоги:

а) Підлягає:

б) Не підлягає:

в) Підлягає, якщо на момент вчинення злочину досягла 16 років;

г) Підлягає за певних обставин.

Практичні завдання:
1. Вивчити і законспектувати:

а) Постанову Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004р. №11.

Діро окремі питання, що виникають при застосування судами положення

ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення"

b) Постанову Голови Верховного Суду України від 27 червня 1999р. (витяг).

„Про притягнення до адміністративної відповідальності та накладання

штрафу"

с) Постанова Голови Верховного Суду України від 12 червня (витяг) „Щодо притягнення до адміністративної відповідальності"

Теми рефератів

1. Адміністративно-правові відносини. Поняття, основні риси та види
адміністративно-правових відносин.

2. Адміністративне правопорушення. Його склад.

3. Система та види адміністративних стягнень.

4. Провадження в правах про адміністративні правопорушення.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.