Здавалка
Главная | Обратная связь

Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносиниПлан

1. Поняття, предмет, метод та принципи цивільного права

2. Цивільні правовідносини, ознаки структура, види та підстави
виникнення, зміни та припинення правовідносин

3. Суб'єкт, об'єкт та зміст правовідносин. Громадяни як суб'єкти права.
Юридичні особи, види юридичних осіб

4. Представництво, позивна давність, право власності. Захист право
власності нормами цивільного права

Контрольні питання

1. Визначте предмет та метод цивільного права

2. Дайте характеристику цивільних правовідносин, складу правовідносин та
підстав їх виникнення

3. Суб'єкти, об'єкти та зміст цивільних правовідносин. Громадяни та
юридичні особи як суб'єкти правовідносин.

4. Дайте визначення представництва, позовної давності та права власності

Система тестів

1. Цивільні правовідносини це;

а) Відносини між суб'єктами цивільного права; b) Майнові та особисті немайнові відносини між суб'єктами цивільного права урегульовані нормами цивільного права; с) Відносини між суб'єктами, які рівні між собою і перед законом; d) Відносини між будь-якими суб'єктами урегульовані нормами цивільного права як галузі права.

2. Цивільна правоздатність - це:

а) Здатність особи набувати для себе права та обов'язки; b) Здатність особи здійснювати свої права та обов'язки; с) Здатність особи мати права та обов'язки; d) Здатність особи, яка визначається як сукупність угодоздатності та деліктоздатності.

3. Правоздатність громадян виникає в момент:

а) Вступу до шлюбу; b) Його народження; с) Народження в нього першої

дитини; d) Придбання їм імені.

4. До елементів цивільних правовідносин відносяться:

а) Об'єкти і зміст; b) Суб'єкти, права сторін, об'єкт; с) Юридичні
факти, суб'єкти, зміст; d) Суб'єкти, об'єкти, права й обов'язки сторін.
5. До особистих немайнових прав, що охороняються цивільним
законодавством, не відносяться:

а) Право власності; b) Право на охорону здоров'я; с) Право на тайну листування; d) Право на повагу до честі і гідності.

6. Цивільна відповідальність виникає в повному обсязі у громадянина,
якому виповнилося:

а) 14 років; b) 15 років; с) 16 років; d) 18 років.

7. Поряд з майновими відносинами цивільне право регулює:

а) Особисті немайнові відносини; b) адміністративні відносини; с) трудові
відносини; d) Фінансові відносини.

8.Віндикаційний позов - це:

а) Позов про витребування власником майна в натурі з чужого незаконного володіння; b) Позов про відшкодування збитків, заподіяних невиконанням зобов'язання; с) Позов з придбання чи заощадження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; d)позов про відшкодування шкоди, заподіяного при порятунку майна.

9. Негаторний позов - це:

а)Позов про відшкодування шкоди, заподіяної майну; b) Позов про усунення порушених прав власника, не пов'язаних з припиненням прав володіння; с) Позов про відшкодування шкоди, при спасанні майна; d) Позов про витребування власником майна у натурі із чужо­го незаконного володіння.

Реферати:

1. Цивільні правовідносини, ознаки, структура та підстави виникнення

2. Захист права власності нормами цивільного права

3. Позовна давність, строки позовної давності©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.