Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ I. Основи історії та теорії держави і права.ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

ПОСІБНИК

Курс лекцій, методичні вказівки та завдання до самостійного

вивчення курсу студентами, методичні рекомендації та тематика до проведення семінарських занять, термінологічний словник

Із змінами і доповненнями

 

 

Розроблено викладачем вищої категорії

Сливою О.Г.

Розглянуто і затверджено на засіданні

предметної комісії історії та

суспільних дисциплін

Протокол № від 2009 р.

Голова ПК Л.М.Воробйова

 

Дніпропетровськ 2009

 

ПЕРЕДМОВА

 

Даний методичний посібник з основ правознавства має на меті у формі доступних лекцій ознайомити студентів з основами теорії держави і права, державного ладу і правової системи України. Матеріал лекцій базується на чинному законодавстві України, практиці його застосування та найновішій юридичній літературі. Увага акцентується на питаннях, які мають найбільше практичне значення в реальному сучасному житті, що допомагає при вирішенні конкретних життєвих ситуацій, а також сприяє формуванню правосвідомості.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. №161 навчальний час , відведений для самостійної роботи повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Відповідно до останніх Рекомендацій МОН України на самостійне вивчення повинно виноситися не більше 50% навчального матеріалу.

В умовах зменшення аудиторного навантаження ефективність засвоєння знань студентами стає неприпустимо низькою. З метою підвищення ефективності засвоєння учбового матеріалу до кожної лекції додаються завдання для осмислення матеріалу, які студент опрацьовує самостійно та теми рефератів.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Під час самостійної роботи студенту можуть бути запропоновані наступні види завдань з конкретної теми курсу:

- вивчити матеріали теми;

- скласти термінологічний словник з конкретної теми;

- продумати відповіді на проблемні питання ;

- знайти відповіді на тести для самоконтролю знань;

- проаналізувати ситуації та прокоментувати їх з точки зору відповідності закону.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, шляхом виконання студентами рефератів та під час проведення модульного контролю. Підсумковий контроль знань здійснюється шляхом виконання комплексної контрольної роботи та на іспиті.

 

 

Розділ I. Основи історії та теорії держави і права.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.