Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 19. Основи адміністративного права.Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

План

1. Адміністративне правопорушення. Склад адміністративного правопорушення.

2. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень та порядок їх застосування.

 

Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свобода громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаками адміністративного правопорушення є:

1) суспільна небезпечність діяння, тобто адміністративні правопорушення посягають на конкретні правовідносини, що охороняються адміністративним законом і спричиняють їм шкоду, а водночас і шкоду правопорядку;

2) протиправність, тобто правопорушення характеризується як дія чи бездіяльність, заборонена адміністративним законодавством. Відсутність протиправності свідчить про відсутність адміністративного правопорушення;

3) винність, тобто наявність у особи відповідного власного психічного ставлення до свого діяння і його наслідків Вина існує у формах умислу і необережності. Відсутність вини виключає наявність адміністративного проступку;

4) караність, тобто за вчинення конкретного порушення настає адміністративна відповідальність, що полягає в покладенні на винного у вчиненні адміністративного проступку певного виду і міри адміністративного стягнення.

Склад адміністративного правопорушення – це встановлена адміністративним законодавством сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, при наявності яких , суспільно небезпечне або шкідливе діяння визнається адміністративним правопорушенням.

Структура адміністративного правопорушення включає:

1) об’єкт адміністративного правопорушення –це те, на що спрямовано посягання. Об’єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, які виникають у сфері адміністративно-організаційної діяльності та порядку управління, і які охороняються адміністративними санкціями. Об’єктом правопорушення можуть бути права і свободи людини. Її здоров’я, честь і гідність тощо.

2) об’єктивна сторона адміністративного правопорушення –це сукупність зовнішніх ознак суспільно небезпечного посягання на об’єкт , що включає саме протиправне діяння (дія чи бездіяльність), його наслідки , причинний зв’язок між діянням та наслідками, місце, час, обстановку, обставини, спосіб скоєння адміністративного правопорушення;

3) суб’єкт адміністративного правопорушення –це осудна особа, яка досягла 16-річного віку і вчинила описаний у законі склад адміністративного проступку. Серед суб’єктів особливо виділяють посадових осіб, які несуть відповідальність не тільки за порушення певних правил своїми діями, але і за незабезпечення їх виконання іншими особами, насамперед підлеглими;

4) суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення полягає у психічному ставленні суб’єкта до вчиненого протиправного діяння. Основною ознакою суб’єктивної сторони складу є вина, яка виступає в формі умислу або необережності. Мета та мотив є факультативними (необов’язковими) ознаками суб’єктивної сторони.

 

Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає в застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення (проступок), певного примусового заходу адміністративного впливу.

Адміністративна відповідальність настає з досягненням 16-річного віку. Не підлягають адміністративній відповідальності особи, які діяли:

1) у стані крайньої необхідності;

2) у стані необхідної оборони;

3) у стані неосудності.

Адміністративне стягнення – це примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення , з метою її виховання, додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Види адміністративних стягнень:

1) попередження –виноситься в письмовій формі;

2) штраф – грошове стягнення на користь держави;

3) оплатне вилучення предмета – який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення – за рішенням суду примусово вилучений предмет підлягає наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власнику з відрахуванням витрат по реалізації даного предмета;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення – за рішенням суду примусова безоплатна передача цього предмета у власність держави. Конфісковано може бути лише предмет, який у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину – на строк до трьох років, за грубе або систематичне порушення порядку користування правом керування транспортними засобами та правом полювання;

6) виправні роботи – на строк до двох місяців , з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення , з утриманням до 20% її заробітку в доход держави;

7) адміністративний арешт – призначається тільки судом у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб;

8) видворення за межі України – за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України іноземних громадян і осіб без громадянства.

Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як черездва місяці з дня вчинення правопорушення , а при триваючому правопорушенні - через два місяці з дня його виявлення .Справи про адміністративні правопорушення уповноважені розглядати:

1) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

2) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;

3) органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (їхні посадові особи).

Підставою для порушення справи про адміністративне правопорушення є протокол, який складається уповноваженою особою , підписується нею та порушником, а при наявності потерпілих та свідків – також і ними. Протокол направляється органу чи посадовій особі, що розглядає справу про адміністративне правопорушення.

Справу про адміністративне правопорушення розглядається , як правило, за місцем його вчинення в 15-денний строк з дня одержання протоколу. Справи розглядаються відкрито у присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. По справі видається постанова , яка оголошується одразу після закінчення розгляду справи, а її копія протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої винесено постанову. Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена в суді, рішення якого є кінцеве. Скарга подається протягом 10 днів від дня винесення постанови у адміністративній справі.

 

 

Основні поняття та терміни: адміністративне правопорушення, суспільна небезпечність діяння, протиправність, винність, караність, об’єкт адміністративного правопорушення, суб’єкт адміністративного правопорушення, об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. В чому суть адміністративної відповідальності?

2. Що таке адміністративний проступок? Назвіть його основні ознаки.

3. Що включає в себе структура адміністративного правопорушення?

4. Що таке адміністративне стягнення? Які види адміністративних стягнень можуть бути застосовані до порушників адміністративно-правових норм?

5. Який порядок накладення адміністративного стягнення?

6. Чи можна оскаржити і в якому порядку постанову про накладення адміністративного стягнення?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Ознаками адміністративного правопорушення є:

а) протиправність, винність, караність;

б) суспільна небезпечність діяння, винність, караність;

в) суспільна небезпечність, протиправність, винність, караність.

2. Структура адміністративного правопорушення включає:

а) об’єкт, суб’єкт адміністративного правопорушення;

б) об’єкт, суб’єкт, обставини та наслідки адміністративного правопорушення;

в) об’єкт, суб’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення

3.Суб’єктами адміністративного правопорушення є:

а) фізичні особи, які досягли 18 років;

б) фізичні та юридичні особи;

в) фізичні осудні особи, які досягли 16 років, посадові особи.

4. Адміністративне стягнення може бути накладене:

а) не пізніше як через два місяці після його вчинення;

б) не пізніше як через місяць після його вчинення;

в) не пізніше як через два тижні після його вчинення.

5. Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом:

а) 5 днів від дня винесення постанови;

б) 7 днів від дня винесення постанови;

в) 10 днів від дня винесення постанови у адміністративній справі.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.