Здавалка
Главная | Обратная связь

Диспозицією називається частина норми Особливої частини КК України, що визначає зміст злочинного діяння.Для описування ознак складу конкретного злочину законодавець використовує один із чотирьох видів диспозицій:

1) проста диспозиція називає лише склад злочину і не розкриває його змісту (ст.119 КК України «Вбивство через необережність»);

2) описова диспозиціяназиває склад конкретного злочину і розкриває його зміст, тобто дає його визначення (ч.1 ст.185 КК України «Крадіжка чужого майна»);

3) бланкетна диспозиціяназиває лише сам склад злочину, а для визначення ознак такого злочину відсилає до норм інших галузей права або інших підзаконних актів (ст.271 КК України «Порушення вимог законодавства про охорону праці»);

4) відсильна диспозиціяназиває ознаки певного складу злочину найчастіше у першій частині статті або називає лише сам склад злочину, а ознаки, що обтяжують такий злочин, вказує в наступній частині статті або відсилає до іншої статті (ст.115 КК України «Умисне вбивство»).

За вчинений злочин у кримінальному законі залежно від його суспільної небезпечності встановлено санкцію. Санкцією називається частина норми Особливої частини КК України, яка визначає вид і розмір покарання за злочин, зазначений в диспозиції.

За видом і розміром покарання можна встановити, якої тяжкості злочин вчинено – особливо тяжкий чи середньої або невеликої тяжкості. У КК України застосовуються відносно – визначені та альтернативні санкції.

Відносно – визначеною є санкція, яка має один вид покарання і вказує його нижчу та вищу межі. Розрізняють два види даної санкції:

1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимом) межами покарання (на строк «від» і «до»). У цьому разі в законі передбачені нижча та вища межі певного покарання;

2) з максимумом покарання (на строк «до»). У цьому разі в законі визначається тільки вища межа покарання, більше за яку суд не може призначити покарання.

Альтернативною є санкція, в якій міститься вказівка на дві або кілька видів основних покарань, з яких суд обирає лише одне.

Значна частина санкцій у діючому КК України є альтернативними.

 

Основні поняття та терміни: кримінальне право, принцип законності, принцип рівності громадян перед законом, принцип особистої відповідальності за наявності вини особи, принцип невідворотності кримінальної відповідальності, принцип гуманізму, принцип індивідуалізації відповідальності, принцип економії кримінальної репресії, диспозиція, проста диспозиція, описова диспозиція, банкетна диспозиція, відсильна диспозиція, санкція, відносно-визначена санкція, альтернативна санкція.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Назвіть характерні риси кримінального права.

2. Які принципи кримінального права України ви знаєте?

3.Що є основним джерелом кримінального права України? Дайте йому коротку характеристику.

4. Що таке диспозиція? Назвіть та охарактеризуйте види диспозиції.

5. Що таке санкція? Які санкції застосовуються судом при визначенні покарання?

 

 

Теми рефератів

1. Кримінальний кодекс України – основне джерело кримінального права України.

2. Гуманізація кримінального законодавства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.