Здавалка
Главная | Обратная связь

Принцип найменшої дії. 

Найбільш загальне формування закону руху механічних систем дається так званим принципом найменшої дії(або принципом Гамільтона). Згідно з цим принципом кожна механічна система характеризується певною функцією

, або в скороченому записі , причому рух системи задовольняє такій умові:

Нехай в моменти часу і система певні положення, що характеризуються двома наборами значень координат і . Тоді між цими положеннями система рухається таким чином, щоб інтеграл

(1)

мав найменше можливе значення.

Функція називається функцією Лагранжа даної системи, а інтеграл (1) – дією.

Для спрощення запису формул спочатку припустимо, що система має всього одну ступінь вільності, так що повинна бути визначена всього одна функція .

Нехай і є функція, для якої має мінімум. Це означає, що зростає при заміні на функцію виду

, (2)

де - функція, мала на всьому інтервалі часу від до (її називають варіацією функції ).

Так як при і всі порівнювані функції (2) повинні набувати одні й ті ж значення і , то повинно бути:

(3)

Зміна при заміні на дається різницею:

Розклад цієї різниці по степеням і (в підінтегральному виразі) починається з членів першого порядку. Необхідною умовою мінімальності є перетворення в нуль сукупності цих членів; її називають першою варіацією інтегралу. Отже, принцип найменшої дії можна записати у вигляді:

(4)

або виконавши варіювання

Відмітивши, що , про інтегруємо другий член по частинам і отримаємо:

(5)

Але враховуючи умови (3) перший член в цьому виразі зникає. Залишається інтеграл, який повинен дорівнювати нулю при довільних значеннях . Це можливо тільки в тому випадку, якщо підінтегральний вираз тотожно перетворюється в нуль. Отже, ми отримаємо рівняння

При наявності кількох ступенів вільності в принципі найменшої дії повинні залежно варіюватися різних функцій . Очевидно, що ми отримуємо тоді рівнянь виду

(і=1,2,..., ) (6)

Це шукані диференціальні рівняння; вони називаються в механіці рівняннями Лагранжа.

Якщо функція Лагранжа, даної механічної системи відома, то рівняння (6) встановлюють зв’язок між прискореннями, швидкостями і координатами, тобто вони є рівняннями руху системи.

Зазначимо, що функція Лагранжа визначена лише з точністю до додавання до неї повної похідної від довільної функції координат і часу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.