Здавалка
Главная | Обратная связь

Необхідно із запропонованих положень вибрати такі, що відносяться до загальної, переплетеної або інтегрованої систем рахунків.Характеристика Системи рахунків
загальна переплетена інтегрована
Застосовується на підприємствах, що випускають однорідну продукцію      
Рахунки виробничого обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку        
Ведеться безперервний облік запасів      
Ведеться періодичний облік запасів      
Сума прибутку за даними виробничого обліку не збігається з величиною прибутку в фінансовому обліку      
Взаємозв’язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків      
Витрати невиробничих підрозділів не включа-ються до виробничої собівартості продукції      
В системі рахунків фінансового обліку визначається загальний фінансовий результат, а в системі рахунків виробничого обліку – визначається фінансовий результат від основної діяльності      
Поряд з обліком витрат за елементами застосовується зведений рахунок виробництва      
Початковий залишок готової продукції списується в дебет зведеного рахунку фінансових результатів      

Вправа 4.6

Необхідно відобразити наведені операції в системі рахунків: 1) для підприємства, що застосовує загальну систему рахунків; 2) для підприємства, що застосовує інтегровану систему рахунків.

Зміст господарської операції Сума, грн. Зміст господарської операції Сума, грн.
Варіант 1 Варіант 2
1 2 3 4
Відпуск матеріалів на виробництво послуг Відпуск напівфабрикатів на виробництво: – продукції А; – продукції Б
Нарахування заробітної плати персоналу Нарахування заробітної плати : а) робітникам за виробництво: – продукції А; – продукції Б б) управлінському персоналу  
Проведення відрахувань на соціальні заходи ? Проведення відрахувань на соціальні заходи ?
Відображення послуг по водо-, газо-, теплопостачанню Відображення послуг по водо-, газо-, теплопостачанню: – для потреб виробництва – для загальногосподарських потреб  
Відображення доходу від реалізації послуг Відображення доходу: – від реалізації продукції; – від іншої операційної діяльності
Відображення собівартості реалізації послуг та визначення фінансового результату ? Відображення собівартості реалізації послуг та визначення фінансового результату ?

Вправа 4.7.

Запланований обсяг реалізації продукції 8000 од. планові витрати на одиницю продукції:

матеріали 4 кг по 2,20 грн. за кг

витрати на оплату праці 0,25 години праці при ставці 6,4 грн. за 1 год.

Загальновиробничі витрати :

змінні 5,60 грн. за 0,25 год.

постійні 14000 грн. за нормального обсягу 8000 од.

Фактично виготовлено 7600 од. продукції, а витрати на виробництво становили:

матеріали 32000 кг на суму 67200 грн.

витрати на оплату праці 1860 годин на загальну суму 12369 грн.

накладі витрати: змінні 11660 грн., постійні – 13200 грн.

Необхідно: визначити загальну суму відхилень фактичних витрат від нормативних показників і встановити для кожної статі витрат відхилення від конкретних чинників.

 

Вправа 4.8

Підприємство виготовляє два види продукції: гаманці та портмоне. Далі наведено бюджет продажу на рік, грн.

Стаття Гаманці Портмоне
Дохід від продажу
Ціна за одиницю

Наприкінці року була отримана інформація, що загальний фактичний дохід від продажу 30000 од. продукції становив 1225000грн. При цьому було продано 20000 гаманців за ціною 35грн за одиницю.

Необхідно визначити загальне відхилення доходу, а також відхилення за рахунок цін, обсягу, комбінація та кількості продажу.

Вправа 4.9

Операційний прибуток філії, що є центром інвестицій, за звітний рік становить 2000000 грн. ставка податку на прибуток дорівнює 25 %. Довгострокова заборгованість підприємства становить 4000000 грн., а ставка відсотка за отриманий кредит 9 % річних. Загальні активи філії 5000000 грн., а поточні зобов’язання становлять 700000 грн. ринкова оцінка власного капіталу філії становить 6000000 грн., а вартість власного капіталу 12 %. Розрахувати рівень економічної доданої вартості

Приклад 4.10.

Підрозділ А має прибуток в розмірі 200000 дол. від інвестицій в розмірі 1 000 000 дол. Підрозділ Б має прибуток в розмірі 1 500 000 дол. від інвестицій в розмірі 10 000 000 дол. Оцінити вигідність інвестицій в підрозділ А чи Б для компанії за наступних варіантів: Варіант А – мінімально необхідна норма прибутку 10 %, Варіант Б – мінімально необхідна норма прибутку 18 %.

Вправа 4.11.

Продукція, вироблена в Німеччині, має собівартість 80 дол. за од. за таку ціну її було продано ірландському дочірньому підприємству. Незалежно від ставки оподаткування, податок на прибуток у Німеччині не сплачується. Ірландське дочірнє підприємство реалізувало цю продукцію в США за ціною 150 дол., що дозволило отримати валовий прибуток (Виручка – ПДВ – Собівартість) 70 дол. за од. Оскільки ставка податку на прибуток в Ірландії становить 4 %, то сума податку дорівнює 2,8 дол. на од. У США ставка податку на прибуток дорівнює 34 %, продукція продається за 150 дол. за од. і відповідно не оподатковується за такою ставкою.

Необхідно розрахувати економію для транснаціональної компанії від наведених трансакцій, за умови, що витрати на збут в Ірландії склали 12 дол. на од.

Вправа 4.12.

Необхідно оцінити результат діяльності виробничого підрозділу (цеху) підприємства за показником витрат на основі даних про плановий і фактичний рівень витрати. При цьому слід врахувати, що цех виконав свою виробничу програму на 110 %.

При оцінці слід виходити з припущення, що всі витрати, крім частини загальновиробничих (60 %) є змінними.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.