Здавалка
Главная | Обратная связь

У наведеній нижче таблиці необхідно визначити невідомі показники.Показник Варіант (грн.)
1 2 3 4
Валовий дохід  
Початковий запас готової продукції ?
Початковий запас незавершеного виробництва
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці ?
Відрахування на соціальні заходи ? ? ? ?
Розподілені загальновиробничі витрати ?
Кінцевий запас незавершеного виробництва ?
Собівартість виробленої продукції ?
Кінцевий запас готової продукції ?
Собівартість реалізованої продукції ?
Валовий прибуток ? ? ?
Операційні витрати ? ? ?
Прибуток (збиток) від операційної діяльності ? (12000)

Контрольні питання

1. Сутність управлінського обліку

2. Які основні функції управлінського обліку?

5. Принципи управлінського обліку.

6. Відмінності між фінансовим та управлінським обліком.

7. Основні етапи становлення та розвитку управлінського обліку.

8. Характерні особливості маржинального етапу розвитку управлінського обліку.

9. Притаманні риси стратегічному етапу розвитку управлінського обліку.

Рекомендована література

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 2 шт.) С. 9 - 10.

2. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 21 шт.) С. 17 - 23.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.) С. 13 – 25.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

План семінарського заняття:

1. Управлінський облік запасів

2. Управлінський облік необоротних активів

3. Управлінський облік коштів, розрахунків та інших активів

 

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

1. Економічний розмір замовлень– це:

а) кількість замовлених запасів, що забезпечує оптимальну комбінацію витрат на придбання та їх зберігання;

б) мінімальна кількість замовлення;

в) кількість запасів, придбаних з максимальною знижкою;

г) кількість замовлених запасів, що відповідає існуючому рівню попиту.

2. Формування резервного запасу є економічно обґрунтованим за умови, що:

а) кількість замовлених запасів, що забезпечує оптимальну комбінацію витрат на придбання та їх зберігання;

б) мінімальна кількість замовлення;

в) кількість запасів, придбаних з максимальною знижкою;

г) витрати на зберігання додаткових одиниць запасів не перевищують витрат від нестачі запасів.

3. Метод АВС передбачає поділ запасів на три категорії залежно від їх:

а) вартості;

б) строку придатності;

в) дати оприбуткування;

4. Зменшення складських витрат забезпечує підхід до управління запасами:

а) метод АВС;

б) поставка точно в строк;

в) метод FIFO;

5. Витрати на закупку виробничих запасів є релевантними за умови:

а) отримання знижки при купівлі великої партії запасів;

б) при імпорті запасів;

в) в обох випадках;

6. Для запасів категорії А, при використанні методу АВС розміри замовлення переглядаються:

а) щоразу при розміщенні замовлення;

б) раз на квартал;

в) раз у рік.

ВПРАВИ

Вправа 2.1.

Підприємство “Янтар” встановлює загорожі із сітчастих рулонів. Підприємство використовує 25000 рулонів на рік. Вартість одного рулону 120 грн. поставка рулонів здійснюється впродовж 20 робочих днів. Витрати на замовлення становлять 60 грн., а витрати на зберігання 10 % від ціни закупки. Підприємство працює 250 днів упродовж року (5 днів на тиждень за винятком двох тижнів відпустки всього персоналу під час так званого “мертвого сезону”).

З врахуванням досвіду роботи керівництво передбачає створювати двотижневий резервний запас.

Необхідно визначити: економічний розмір замовлення, момент розміщення замовлення, мінімальні можливі втрати внаслідок браку запасів.

Вправа 2.2.

Підприємство купує оселедці у постачальника за ціною 3,20 грн. за од. Річна потреба у банках становить 250000 од. на рік. Витрати на одне замовлення становлять 320 грн. витрати на зберігання однієї консерви становлять 0,50 грн. Витрати на страхування 5 % від вартості одиниці.

Постачальник оселедців приймає замовлення на партії по 1450 од.

Розрахуємо витрати підприємства з метою визначення оптимального варіанта для підприємства

Вправа 2.3.

Складські приміщення компанії “Орієнт” дозволяють зберігати 200 телевізорів, при оптимальному рівні замовлення в 320 од. техніки. Оренда додаткового приміщення для розміщення 120 телевізорів становитиме 4500 грн.

Необхідно визначити розмір замовлення при обмежених можливостях зберігання за умови, що витрати на одне замовлення становлять 1680 грн. витрати на зберігання одного телевізора становлять 12 грн. Витрати на страхування 14 % від вартості одиниці, що становить 780 грн. Річна потреба в телевізорах марки LG складає 32000.

Вправа 2.4.

Річна потреба магазину у розчинній каві Nescafe розфасовкою по 200 г. становить 560000 банок на рік. Витрати на транспортування партії товару (максимальна кількість одиниць загрузки в авто становить 120000 од) складають 1120 грн., а витрати на зберігання одиниці товару становлять 0,1 грн. фірмою укладено договір на страхування товару від крадіжки, виходячи зі страхових платежів в сумі 3 % від вартості одиниці.

Постачальник при збільшенні обсягу закупок пропонує знижки

Обсяг партії, од. Ціна за од., грн.
0 – 9999 11,20
10000 – 39999 10,50
40000 – 59999 9,80
60000 – 69999 9,10
70000 і більше 8,40

Визначити оптимальний варіант для підприємства

 

Контрольні питання

1. Підходи до встановлення економічного розміру замовлення запасів

2. Порядок розміщення замовлення на запаси з урахуванням часу його виконання та наявного резервного запасу

3. Коли необхідно розміщати замовлення на виробничі запаси?

Рекомендована література

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 2 шт.) С. 199-201

2. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 21 шт.) С. 110 – 131
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.