Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4ТЕМА 3. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ
ТА ПОВЕДІНКА

План семінарського заняття:

1. Методи вивчення поведінки витрат

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

1. Загальні постійні витрати підприємства становлять 3000 грн., обсяг виробництва – 500 од. При обсязі виробництва 400 од. постійні витрати становитимуть:

а) 2000 грн.;

б) 3000 грн.;

в) 7,5 грн. на одиницю;

г) відповіді А і Б

д) правильної відповіді не запропоновано

2. Підприємство має можливість розширення обсягу виробництва із 150 одиниць продукції до 156, при цьому відбувається зростання лише прямих витрат з 1500 до 1560 грн. Якою буде гранична собівартість продукції:

а) 10 грн;

б) 60 грн;

в) 160 грн?

3. Загальна сума річних витрат підприємства на виготовлення продукції складає 1000000. грн., а їх збільшення заплановано до 1150000. грн. при збільшенні обсягу виробництва на 20 %. Норми та ціни на використані ресурси змінювати не передбачається. Яку суму у собівартості продукції становитимуть постійні витрати (тис. грн.):

а) 200000;

б) 250000;

в) 150000;

г) 750000;

д) 50000

4. За збільшення обсягу діяльності:

а) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

б) загальна сума змінних витрат збільшується;

в) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

г) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

ВПРАВИ

Вправа 3.11

Необхідно:

ð побудувати функцію витрат;

ð зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.

Дані для виконання завдання:

Господарські операції ТзОВ “Белла” за березень ц.р.

№ оп. Зміст господарської операції Сума, грн
Відпущено зі складу тканину для пошиття блуз жіночих
Нараховано заробітну плату:  
– швачкам
– майстру цеху
– обслуговуючому персоналу
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (див. оп. 2) ?
Відпущено допоміжні матеріали для пошиття блуз жіночих: – нитки 200 кот. по 0,50 грн. за 1 кот.   ?
– гудзики 1000 шт. по 0,40 грн. за 1 шт. ?
Нараховано за оренду виробничого приміщення
Нараховано знос на виробниче обладнання

У березні на ТзОВ “Белла” виготовлено 200 блуз жіночих; в квітні планується виготовити 300 блузок, при цьому орендна плата зменшиться на 30 грн.

Вправа 3.12

Необхідно:

ð побудувати функцію витрат методом “вищої-нижчої точки” та спрощеним статистичним аналізом;

ð перевірити правильність побудови функції витрат графічно;

ð здійснити прогнозні розрахунки.

Дані для виконання завдання:

Дані статистичного обліку роботи обладнання на ТзОВ “Маггі” наступні:

Місяць Кількість машино-годин роботи обладнання Витрати на утримання та експлуатацію обладнання Місяць Кількість машино-годин роботи обладнання Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

В січні наступного року у зв’язку із введенням додаткової одиниці обладнання загальний час його роботи становитиме 576 машино-годин.

Вправа 3.13

Наведено витрати підприємства за десять місяців минулого року

Рік Обсяг виробництва, шт. Витрати, грн.

Необхідно: визначити функцію витрат підприємства шляхом регресійного аналізу (метод найменших квадратів)

 

Контрольні питання

1. Методи визначення функції витрат.

2. Сутність методу аналізу облікових даних

3. Сутність та припущення, покладені в основу методу вищої-нижчої точки?

4.Який вигляд буде ати функція витрат, якщо на величину витрат впливає декілька факторів?

 

Рекомендована література

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 2 шт.) С. 40 – 45.

4. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 21 шт.) С. 154 – 164.

5. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.) С. 70-75.

 

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.