Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗРАХУНОК СУМАРНОГО КРУТНОГО МОМЕНТУ 

У багатоциліндрових двигунах кривошипи колінчастого вала сприймають крутні моменти, які, сумуючись послідовно за довжиною вала, дають на його кінці сумарний крутний момент МS. Криву цього моменту МS=f(j) можна побудувати шляхом підсумування кривих крутних моментів для окремих циліндрів. При цьому криві окремих циліндрів мають бути зміщеними відносно один одного на кутовий інтервал q, що відповідає інтервалу між робочими ходами в окремих циліндрах.

Рекомендується визначати сумарний крутний момент у такий спосіб.

За прийнятою схемою колінчастого вала і розташуванням циліндрів визначають порядок роботи двигуна і період зміни сумарного крутного моменту МS.

При рівних інтервалах між спалахами момент МS має період зміни q =720/ i, °п.к.в., де i – число циліндрів двигуна.

При нерівних інтервалах між спалахами, наприклад, у двигунах ЯМЗ-236, СМД-60, величину q приймають як рівну сумі інтервалів окремо працюючих циліндрів: 90+150=240° п.к.в.

Результати розрахунку сумарного крутного моменту оформлюють у вигляді таблиці 3.1.

У стовпчики таблиці заносять значення кутів повороту колінчастого вала ji і моментів Мi для кожного циліндрів відповідно до порядку роботи двигуна. Значення моментів МS одержують, підсумовуючи Мi окремих циліндрів по рядках таблиці.

За результатами розрахунку будують графік, приклади якого для різної кількості циліндрів зображено на рисунках 3.1–3.7. Звертаємо увагу, що у ДВЗ, які працюють неритмічно, крива сумарного моменту відрізняється за формою від інших. Приклад такої кривої зображено на рисунку 3.6.

 

 

Таблиця 3.1 – Результати розрахунку сумарного крутного моменту

j, град М1, Н·м М2, Н·м МS, Н·м
         
         
         
         

 

Рисунок 2.7 – Залежність крутного моменту одного циліндра двигуна від кута повороту колінчастого вала

 

Рисунок 3.1 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (4-циліндровий ДВЗ)

 

Рисунок 3.2 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (4-циліндровий ДВЗ)

 

Рисунок 3.3 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (5-циліндровий ДВЗ)

 

Рисунок 3.4 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (6-циліндровий ДВЗ)

 

Рисунок 3.5 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (6-циліндровий ДВЗ)

Рисунок 3.6 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (6-циліндровий ДВЗ, що працює неритмічно)

 

Рисунок 3.7 – Залежність сумарного крутного моменту двигуна від кута повороту колінчастого вала (8-циліндровий ДВЗ з кутом розвалу 90º)
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.