Здавалка
Главная | Обратная связь

Вихідні дані до розрахунку 

Розрахунок газорозподільного механізму потрібно проводити з урахуванням особливостей ГРМ двигуна-прототипа. Але при цьому бажано (у деяких випадках – необхідно) удосконалювати механізм по відношенню до прототипа відповідно до тенденцій розвитку ГРМ.

Вихідними даними до розрахунку є:

- діаметр циліндра D, мм;

- значення тисків наприкінці впуску ра і залишкових газів рr;

- середня швидкість поршня VП.СЕР., м/с;

- частота обертання розподільного вала nРВ, хв-1, nРВ = nN/2;

- кутова швидкість кулачка (розподільного вала) wК, рад/с:

 

(5.1)

 

Для початку розрахунку необхідно визначитися з конструктивною схемою механізму, матеріалами деталей тощо. Для цього потрібно представити у пояснювальній записці наступне:

- компонувальну схему ГРМ з вказанням його типу і кількості впускних і випускних клапанів відповідно до зразків, що зображені на рисунку 5.1, або подібних до них;

- схему приводу ГРМ відповідно до зразків, що зображені на рисунку 5.2, або подібних до них;

- схему розташування клапанів у камері згоряння відповідно до зразків, що зображені на рисунку 5.3, або подібних до них. Схеми викреслюються у масштабі 1:1 з метою визначення діаметрів горловин dГ впускних і випускних клапанів. При цьому діаметри горловин обираються максимальними виходячи з можливості їх розташування на поверхні камери. Діаметри горловин впускних клапанів рекомендується приймати на 10…20% більше за діаметр випускних (при їх рівній кількості). Прийняті розміри перед виконанням наступного пункту перевіряються і уточнюються за формулою (5.2). Також на схемі має бути позначено розташування свічі (-ей) та/або форсунки;

- таблицю з конструктивними параметрами та матеріалом, з якого вони виготовлені, деталей ГРМ відповідно до таблиці 5.1 (графічне пояснення зображене на рисунку 5.4). Параметри, формули розрахунку яких не наведені у таблиці 5.1, визначаються під час подальшого розрахунку і тоді заносяться до таблиці;

- діаграму фаз газорозподілу. Кути випередження відкриття і запізнювання закриття впускного і випускного клапанів, як правило, приймаються у тепловому розрахунку під час побудови індикаторної діаграми;

- принцип регулювання теплового зазору.

а) б)

в) г)

Рисунок 5.1 – Конструктивні схеми ГРМ:

а – OHV (OverHead Valves); б, в – OHC (OverHead Camshaft);

г – DOHC (Duаl OverHead Camshafts)

Рисунок 5.2 – Схеми приводу ГРМ:

а,бланцюгом; в ременем; г шестернею

Рисунок 5.3 – Варіанти компонування клапанів у камері згоряння

Таблиця 5.1 – Величини конструктивних параметрів ГРМ

Деталь, елемент ГРМ Матеріал Конструктивний параметр Величина
Головка циліндра - Горловина впускного клапана dГ. ВП =
- Горловина випускного клапана dГ. ВИП =
Клапан впускний   Висота клапана l = (2,5…3,5)·dГ.ВП
Діаметр стрижня dс = (0,18…0,23)·dГ.ВП
Діаметр голівки dТ = (1,06…1,16)·dГ.ВП
Висота голівки а = (0,08…0,12)·dГ.ВП
Довжина конічного паска b = (0,05…0,12)·dГ.ВП
Висота циліндричного паска δ = 1,5…2,0 мм
Радіус переходу стрижня у голівку r0 = (0,25…0,35)·dГ.ВП
Кут нахилу паска aф= 30°; 45°
Клапан випускний   Висота клапана l = (2,5…3,5)·dГ.ВИП
Діаметр стрижня dс = (0,22…0,30)·dГ.ВИП
Діаметр голівки dТ = (1,06…1,16)·dГ.ВИП
Висота голівки а = (0,08…0,12)·dГ.ВИП
Довжина конічного паска b = (0,05…0,12)·dГ.ВИП
Висота циліндричного паска δ = 1,5…2,0 мм
Радіус переходу стрижня у голівку r0 = (0,25…0,35)·dГ.ВИП
Кут нахилу паска aф= 45°
Сухарики   Висота е≈ dс
Напрямна втулка впускного клапана   Довжина lвт= (1,75…2,5)·dГ.ВП
Зовнішній діаметр dвт = dс +(5…8) мм
Напрямна втулка випускного клапана   Довжина lвт= (1,75…2,5)·dГ.ВИП
Зовнішній діаметр dвт = dс +(5…8) мм
Сідло впускного клапана   Висота с = (0,16…0,25)·dГ.ВП
Ширина hc = (0,08…0,15)·dГ.ВП
Сідло випускного клапана   Висота с = (0,16…0,25)·dГ.ВИП
Ширина hc = (0,08…0,15)·dГ.ВИП

 

 

Продовження таблиці 5.1

Деталь, елемент ГРМ Матеріал Конструктивний параметр Величина
Пружина клапана (при наявності двох пружин – окремо для зовнішньої і внутрішньої)   Середній діаметр DПР =
Діаметр проволоки d =
Число робочих витків іР =
Довжина у вільному стані LПР =
Коромисло впускного клапана (при наявності)   Тип (одноплече/двоплече)
Плече штовхача lТ =
Плече клапана lКЛ =
Відношення плечей lТ/lКЛ =
Коромисло випускного клапана (при наявності)   Тип (одноплече/двоплече)
Плече штовхача lТ =
Плече клапана lКЛ =
Відношення плечей lТ/lКЛ =
Кулачок впускного клапана (матеріал розподільного вала) Тип  
Кут дії φ =
Радіус початкової окружності r0 r0 =
Радіус r1 r1 =
Радіус r2 r2 =
Величина a a =
Кулачок випускного клапана (матеріал розподільного вала) Тип
Кут дії φ =
Радіуси початкової окружності r0 r0 =
Радіус r1 r1 =
Радіус r2 r2 =
Величина a a =
Тепловий зазор впускного клапана -   Δкл = 0,25…0,35 мм або Δкл = 0 при наявності гідрокомпенсаторів
Тепловий зазор випускного клапана -   Δкл = 0,35…0,5 мм або Δкл = 0 при наявності гідрокомпенсаторів

 

Рисунок 5.4 – Основні конструктивні параметри клапанного вузла

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.