Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначення розмірів і запасу міцності клапанної пружини 

Для розрахунку береться пружина впускного клапана як більш навантажена, оскільки діаметр впускного клапана і його маса звичайно більше.

Максимальну РПР. mах і мінімальну РПР. min сили, H, що діють на пружину на ділянці з негативним прискоренням, визначають за формулами:

 

(5.15)

 

(5.16)

 

де mкл.мехмаса клапанного механізму, що приведена до клапана, кг;

a, r0, r2 – параметри кулачка (див. вище), мм;

k – коефіцієнт запасу, для бензинових двигунів k = 1,45…1,70; для дизелів k = 1,32…1,50.

 

Приведена маса клапанного механізму mкл.мех, кг, визначається за формулою:

(5.17)

 

де mкл.мех'– конструктивна маса клапанного механізму, кг/м2. Обирається за статистичними даними:

- для механізмів з верхнім розташуванням клапанів і розподільного вала:

 

 

- для механізмів з верхнім розташуванням клапанів і нижнім розташуванням розподільного вала:

 

Для перевірки надійності закриття клапана визначають силу РПР.min, Н, що діє на закритий випускний клапан при найбільшому розрідженні в циліндрі, за формулою:

 

. (5.18)

 

Для розрахунку приймається більше із значень: РПР.min чи Р'ПР.min.

У випадку, якщо на клапан установлюється по дві пружини, зусилля РПР.mах і РПР.mіn розподіляються між внутрішньою і зовнішньою пружинами в межах:

 

РПР ВНУТР = (0,35…0,45) РПР,

 

РПР ЗОВН = РПР - РПР ВНУТР.

 

Середній діаметр пружини (зовнішньої при наявності двох пружин) DПР, мм, приймається з умови:

 

DПР = (0,8…0,9) dГ. ВП .

 

Діаметр проволоки пружини d, мм, приймають у діапазоні d =3,5…6,0 мм, відповідно до стандартних значень сортаменту: 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 4,4; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0.

 

При наявності двох пружин на одному клапані діаметр проволоки внутрішньої пружини приймається у межах dВ = 2,2…4,5 мм, а її середній діаметр DПР ВНУТР, мм:

DПР ВНУТР = DПР - 2d - 2. (5.19)

 

Перш ніж визначати інші розміри пружини, необхідно перевірити її запас міцності (при наявності двох пружин, відповідно, подальший розрахунок проводиться для кожної окремо).

Максимальне і мінімальне напруження в пружині t, МПа:

 

(5.20)

 

(5.21)

 

де k' – коефіцієнт, що враховує нерівномірний розподіл напружень по поперечному перерізу витка пружини і залежить від відношення DПР / d. Значення k' наведені в таблиці 5.2.

Максимальне напруження не має перевищувати [t] = 350…600 МПа.

 

Середні напруження tср і амплітуда напружень tА , МПа:

 

(5.22)

(5.23)

 

Запас міцності пружини nt:

 

(5.24)

 

де t-1 – межа утомлення при крученні,t-1 = 300…400 МПа;

kt – коефіцієнт концентрації напружень;

et – технологічний коефіцієнт;

αt – коефіцієнт приведення.

При симетричному циклі напружень: kt/et = 1,0; at = 0,1.

Запас міцності має перевищувати [nt]=1,2…1,4.

Таблиця 5.2

DПР / d
k' 1,5 1,38 1,3 1,23 1,2 1,17 1,15 1,13 1,11 1,1

 

 

Твердість пружини С, Н/мм, обчислюється з вираження:

 

(5.25)

 

Число робочих витків пружини іР:

 

(5.26)

 

де G – модуль пружності другого роду, МПа, для пружинних сталей G=(8¸8,3)·104 МПа.

Звичайно у відомих конструкціях двигунів iР = 5…12.

 

Повне число витків пружини iП приймають як:

 

іП = iР + 2. (5.27)

 

Деформація пружини при закритому клапані hПР.0, мм, складає:

 

(5.28)

 

Максимальна деформація пружини при повністю відкритому клапані hПР.mах, мм:

 

(5.29)

 

Довжина пружини у вільному стані LПР, мм:

 

(5.30)

 

де Dmin – мінімальний зазор між витками пружини при повністю відкритому клапані, м, Dmin = 0,5…0,9 мм.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.