Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЗМАЩЕННЯ 

Вихідні дані до розрахунку

 

Перед початком розрахунку системи у пояснювальній записці потрібно зобразити її схему відповідно до зразків, що зображені на рисунку 6.1, або подібних до них, і навести коротку характеристику системи. У характеристиці має бути описано і вказано:

- тип масляного насосу і кількість секцій;

- наявність масляного радіатора (теплообмінника);

- кількість і тип масляних фільтрів;

- призначення і типи клапанів у системі;

- рекомендований сорт моторного масла.

Вихідними даними до розрахунку є:

- нижча теплота згоряння палива HU, МДж/кг;

- витрата палива на номінальному режимі GПN, кг/год;

- середня теплоємність масла СМ, кДж/(кг·К);

- густина масла rМ, кг/м3. Якщо теплофізичні параметри масла невідомі, то приймається СМ = 2,094 кДж/(кг·К), rМ = 900 кг/м3;

- робочий тиск масла в системі рм, Па: для бензинових двигунів рм = (0,3…0,5)·106 Па, для дизельних рм = (0,3…0,7)·106 Па;

- відносне тепловідведення системи qМ: для бензинових двигунів qМ = 0,015…0,02; для дизелів qМ = 0,02…0,025; для дизелів з масляним охолодженням поршнів qМ = 0,04…0,06.

 

 

Циркуляційна витрата масла

 

Кількість тепла, що відводиться маслом, QМ, кДж/с, дорівнює:

 

QМ = qМ × Q0, (6.1)

де Q0 – кількість тепла, що виділяється при згорянні палива, кДж/с:

 

(6.2)

Циркуляційна кількість (об'ємна витрата) масла VM, м3/с:

 

(6.3)

 

де DtМ – різниця температур масла на вході і виході з двигуна, °С, DtМ =10…15°С для бензинових ДВЗ, DtМ =20…25°С для дизелів.

.

Рисунок 6.1 – Схеми систем змащення автотракторних двигунів:

а) з «мокрим» картером; б) з «сухим» картером;

1 – масляний насос; 2 – редукційний клапан; 3 – ручний насос; 4 – вентиль; 5, 18 – фільтри тонкого очищення; 6 – запобіжний клапан; 7 – масляний радіатор (теплообмінник); 8 – контрольний манометр; 9, 11, 15 – масляні магистралі; 10 – диференційний клапан; 12, 13 – маслозабірник з трубкою; 14 – відкачувальний насос (секція насоса); 16 – масляний бак; 17 – нагнітальний насос (секція)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.