Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок масляного насосаСхеми основних типів масляних насосів зображені на рисунку 6.2. Обрану схему потрібно навести у пояснювальній записці.

 

 

Рисунок 6.2 – Масляні насоси:

а) з шестернями зовнішнього зачеплення; б) з шестернями внутрішнього зачеплення; б) з внутрішнім циклоїдальним зачепленням (індекси 1 і 2 відповідають ведучій і веденій шестерням);

1,2 – магістралі; О1, О2 центри окружностей шестерень; dw1, dw2діаметри початкових окружностей; dа1, dа2(rа1, rа2) діаметри (радіуси) окружностей виступів; df1, df2(rf1, rf2) діаметри (радіуси) окружностей западин; awміжцентрова відстань; rц радіус цівки

Розрахункова циркуляційна витрата масляного насоса VР, м3/с, з урахуванням витоків через зазори і двократного запасу через нерівномірність розподілу масла по поверхнях, визначається за формулою:

 

(6.4)

 

де hн – об'ємний ККД насоса, hн=0,6…0,8.

 

Для насоса з шестернями зовнішнього зачеплення:

- задаємо частоту обертання ведучої шестерні nн (nнnN за умови nн ≤ 4000 хв-1);

- приймаємо модуль зачеплення m, мм: m = 3,0; 3,5; 4,0; 4,25 мм;

- приймаємо число зубів z: z = 6…12;

- визначаємо діаметр початкової окружності шестерні dw, мм:

dw1 = dw2 = z · m; (6.5)

 

- приймаємо висоту зуба h = 2m, мм;

- визначаємо довжину зуба b, мм:

 

(6.6)

 

Значення b лежить у межах 12…48 мм.

 

Для насоса з шестернями внутрішнього зачеплення:

- задаємо частоту обертання ведучої шестерні nн = nN;

- приймаємо модуль зачеплення m, мм: m = 3,0; 3,5; 4,0; 4,25 мм;

- приймаємо число зубів ведучої шестерні z1: z1 = 9; 11; 13; 15;

- приймаємо число зубів веденої шестерні z2: z2= z1+2;

- визначаємо діаметр початкових окружностей шестерень dw, мм:

dw1 = z1· m; (6.7)

dw2 = z2· m; (6.8)

 

- приймаємо висоту зуба h = 2m, мм;

- визначаємо довжину зуба b, мм:

 

(6.9)

 

Значення b для таких насосів лежить у межах 7…11 мм.

 

Для насоса з внутрішнім циклоїдальним зачепленням:

- задаємо частоту обертання ведучої шестерні nн = nN;

- приймаємо число зубів ведучого ротора z1: z1 = 4; 6; 8;

- приймаємо число зубів веденого ротора z2: z2= z1+1;

- приймаємо діаметр окружностей виступів ведучого ротора dа1:

dа1 = 29,8…48 мм;

- приймаємо діаметр окружностей западин ведучого ротора df1:

df1 = 19,5…29 мм;

- приймаємо міжцентрову відстань aw: aw = 2,8…4,75 мм;

- визначаємо довжину зуба b, мм:

 

(6.10)

 

Значення b для таких насосів лежить у межах 22…30 мм.

 

Для усіх типів насосів визначаємо потужність, що затрачена на привод масляного насоса, Nм.н, Вт:

 

, (6.11)

 

де hм – механічний ККД насоса, hм = 0,85…0,9.

 

Як правило, Nм.н = 0,14…0,45 кВт.

 

Для систем із сухим картером продуктивність відкачувальних секцій приймають у 1,25…1,5 рази більше, ніж для нагнітальних.

 

 

7 РОЗРАХУНОК РІДИННОЇ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.