Здавалка
Главная | Обратная связь

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДВЗНайменування елемента Бензинові двигуни Дизелі
Конструктивні розміри елементів поршневої групи
Товщина днища поршня δ, мм (0,05...0,09)·D (0,12...0,22)·D
Висота поршня H, мм (0,6...0,8)·D (0,8...1,2)·D
Висота вогневого пояса е, мм (0,03...0,09)·D (0,06...0,2)·D
Товщина першої кільцевої перемички hП, мм (0,03...0,05)·D (0,04...0,08)·D
Висота верхньої частини поршня h1 , мм (0,3...0,6)·D (0,5...0,65)·D
Висота юбки поршня hЮ ,мм (0,6...0,75)·D (0,6...0,7)·D
Внутрішній діаметр поршня di ,мм di = D – 2 (S+t) + Δt
Товщина стінки головки поршня S, мм (0,05...0,10)·D (0,05...0,10)·D
Товщина стінки юбки поршня δЮ, мм 1,5...3,0 1,5...3,5
Радіальна товщина кільця t, мм*: - компресійного - маслознімного   (0,035...0,045)·D (0,035...0,043)·D   (0,04...0,045)·D (0,038...0,043)·D
Радіальний зазор кільця в канавці поршня Δt, мм: - компресійного - маслознімного     0,70...0,95 0,90...1,10     0,70...0,95 0,90...1,10
Висота кільця b, мм* 1,00...1,75 1,75...3,5
Різниця між величинами зазорів замка кільця у вільному и робочому стані S0, мм   (2,5...4,0)·t   (3,2...4,0)·t
Число масляних каналів у поршні n’M 6...12 6...12
Діаметр масляного канала dМ , мм (0,3...0,5)·а (0,3...0,5)·а
Діаметр бобишки dб , мм (0,3...0,5)·D (0,3...0,5)·D
Відстань між торцями бобишок b, мм (0,25...0,5)·D (0,25...0,5)·D
Зовнішній діаметр поршневого пальця dП, мм (0,2...0,28)·D (0,3...0,4)·D
Внутрішний діаметр поршневого пальця dВ, мм (0,65...0,75)·dП (0,5...0,7)·dП
Довжина пальця lП , мм: - затисненого - плаваючого   (0,85...0,9)·D (0,78...0,88)·D   (0,85...0,9)·D (0,8...0,85)·D
Конструктивна маса, кг/м2 260...300 160...190

* – уточнюється за даними Додатка Е

 

Найменування елемента Бензинові двигуни Дизелі
Конструктивні розміри елементів шатунної групи
Внутрішній діаметр поршневої головки d, мм: - без втулки - зі втулкою     d dП dП +3…5 мм     d dП dП +3…5 мм
Зовнішній діаметр поршневої головки, dГ, мм (1,25...1,6)·dП (1,3...1,7)·dП
Довжина поршневої головки шатуна lШ, мм: - при затисненому пальці - при плаваючому пальці     (0,28...0,32)·D (0,33...0,45)·D     (0,28...0,32)·D (0,33...0,45)·D
Мінімальна радіальна товщина стінки головки hГ ,мм (0,16...0,27)·dП (0,16...0,27)·dП
Радіальна товщина стінки втулки sВ, мм (0,055...0,085)·dП (0,07...0,085)·dП
Технологічний натяг при запресуванні втулки Δ 0,05…0,1 мм
Діаметр шатунної шийки dШ.Ш , мм (0,56...0,75)·D
Товщина стінки вкладиша S, мм*: - тонкостінного - товстостінного   (0,03...0,05)·dШ.Ш 0,01·dШ.Ш
Відстань між шатунними болтами СБ, мм (1,30...1,75)·dШ.Ш
Довжина кривошипної головки шатуна lК, мм (0,45...0,95)·dШ.Ш
Розміри перетину шатуна, мм: - hШ. min - hШ - bШ - aШtШ   (0,50...0,55)·dГ (1,2...1,4)·hШ.min (0,50...0,60)·lШ 2,5...4,0   (0,50...0,55)·dГ (1,2...1,4)·hШ.min (0,55...0,75)·lШ 4,0...7,5
Кут площини косого роз’єму ψ (при dШ.Ш>0,66·D) 60, 45, 30º

* – уточнюється за даними Додатка Е

 

 

Конструктивні розміри елементів гільз циліндрів
Найменування елемента Бензинові двигуни Дизелі
Висота LЦ, мм (1,15...1,7)·D (1,45...1,85)·D
Товщина стінки δц, мм 0,05·D+2 (0,065...0,075)·D
Діаметр верхнього пояса DП, мм (1,09...1,15)·D (1,07...1,18)·D
Діаметр верхнього буртика Dб, мм (1,15...1,3)·D (1,2...1,3)·D
Висота верхнього буртика Lб, мм (0,01...0,06)·D (0,06...0,1)·D
Висота верхнього пояса LП, мм (0,14...0,18)·D (0,14...0,18)·D
Діаметр ущільнювального пояса Dу, мм DП – (2...4) DП – (2...4)
Товщина стінки нижньої частини δн.ст, мм 0,045·D (0,035...0,06)·D
Товщина стінки вставки δвст, мм 2,0...2,5 2,0...2,5
Висота вставки LГ, мм (0,3...0,5)·D (0,3...0,5)·D
Конструктивні розміри елементів блок-картерів і головок циліндрів
Найменування елемента Чавунний блок-картер Сілуміновий блок-картер
Лиття у земляні форми «Тонке» лиття Лиття у піщані форми Лиття під тиском
Товщина стінок блока δб.ц, мм 5…8 3…3,5 6…10 6…9
Товщина стінок картера δк, мм 4…7 3…3,5 5…9 5…8
Товщина поперечної перегородки δп.п., мм 8…12 8…12 10…14 10…14
Товщина поперечної перегородки головки δп.п.г, мм 0,09·D+(0…1,5) 0,09·D+3,5 0,09·D+2
Товщина стінки головки δст.г., мм 0,03·D+2,2 3…3,5 0,03·D+4,4 0,03·D+3
Товщина стінки негільзованого циліндра δц, мм (0,065...0,085)·D - -
Радіуси скруглень порожнин сорочки охолодження r, мм 6…8 4…5 6…9 4…5
Діаметри каналів між блоком і головкою d, мм 8…14
Ширина порожнин сорочки охолодження δп.ох, мм 8…14 9…15 9…14 10…15
Товщина опорної поверхні піддона картера δп.м, мм 6…11 5…9 7…13 6…12
Величина виступання юбки поршня у НМТ hв.ю, мм ≤ 0,2·D
           

 

 

ДОДАТОК В©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.