Здавалка
Главная | Обратная связь

Нараховано дохід (виручку) за реалізовані виробничі запаси1) Дебет рахунку 712 Кредит рахунку 377;

2) Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 712;

3) Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 702;

4) Ваша відповідь.

120. Чи може збільшуватись первісна вартість нематеріальних активів:

1) може, на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придатному стані;

2) може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних економічних вигод від їх використання;

3) не може;

4) немає правильної відповіді.

 

121. На підприємстві 5 серпня поточного року був введений в експлуатацію придбаний нематеріальний актив. З якого моменту бухгалтер новин нараховувати на нього амортизацію:

1) з 1 серпня цього року;

2) з 6 серпня цього року;

3) з 1 вересня цього року;

4) з 1 жовтня цього року.

 

122. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства:

1) за первісною вартістю;

2) за справедливою вартістю;

3) за залишковою вартістю;

4) за ідентифікованою собівартістю.

 

123. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за:

1) справедливою вартістю;

2) первісною вартістю;

3) залишковою вартістю;

4) за ідентифікованою собівартістю.

 

124. Нематеріальні активи включають:

1) цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предмети, бланки документів;

2) права користування майном;

3) технічну документацію, правила експлуатації обладнання;

4) інструкцію з користування побутовою технікою.

 

125. Обрати серед активів нематеріальні:

1) право на використання торгової марки;

2) відстрочений податковий актив;

3) гудвіл;

4) дискета з програмою.

 

126. Які з видів витрат не включаються до первісної вартості при придбанні нематеріального активу:

1) ціна у постачальника;

2) послуги патентного повіреного;

3) відсотки за кредитом на придбання нематеріального активу;

4) мито.

 

127. Як в обліку відображається придбання нематеріальних активів у постачальника:

1)

Дт Кт
   
    154;

2)

Дт Кт
   
    631;

3)

Дт Кт
    631;

4)

Дт Кт
   
    154.

 

128. Порядок обліку гудвілу визначено в:

1) П(С)БО 31 “Фінансові витрати”;

2) П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”;

3) П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”;

4) П(С)БО 7 “Основні засоби”.

 

129. Амортизація торгової марки на сир у молокозаводу відображається записом:

1)

Дт Кт 12;

2)

Дт Кт 133;

3)

Дт Кт 133;

4)

Дт Кт 91.

130. Інформація про нематеріальні активи відображаються у:

1) розділ 1 активу балансу;

2) розділ 2 активу балансу;

3) розділ 1 пасиву балансу;

4) розділ 3 активу балансу.

 

131. Підприємством 12.03. поточного року продано авторське право на винахід. Амортизацію права в обліку припиняють нараховувати:

1) з 13.03 поточного року;

2) з 01.03 поточного року;

3) з 01.04 поточного року;

4) з 01.01 наступного року.

 

132. Якщо здійснюють обмін подібними нематеріальними активами, що мають однакове призначення та справедливу вартість, то:

1) дохід від операції не визнається;

2) дохід визнається у розмірі справедливої вартості активів;

3) дохід визнається у розмірі справедливої вартості активів “плюс” ПДВ;

4) визнається у розмірі справедливої вартості активів, помноженої на “2”.

 

133. Дозвіл на використання технічного досягнення чи іншого нематеріального активу протягом певного строку за обумовлену винагороду це:

1) сертифікат;

2) патент;

3) ліцензія;

4) роялті.

 

134. На субрахунку 125 обліковують:

1) позитивний гудвіл;

2) авторські права на літературні твори;

3) право на використання торгових знаків;

4) витрати на створення програм для автоматизації обліку.

 

135. Для визначення розміру орендної плати та земельного податку застосовують вид оцінки землі:

1) експертна;

2) нормативна грошова;

3) бонітування;

4) справедлива вартість.

 

136. Порядок обліку земельних ділянок нормативно врегульовано:

1) П(С)БО 29;

2) П(С)БО 30;

3) П(С)БО 7;

4) П(С)БО 8.

 

137. Облік земельних ділянок у підприємства-орендаря відображається:

1) за дебетом 101;

2) за дебетом 102;

3) на рахунку 01;

4) на рахунку 16.

 

138. Якщо на орендній земельній ділянці вирощують одну культуру, нарахування орендної плати за використання ділянки відображається:

1) за дебетом 23;

2) за кредитом 23;

3) за кредитом 66;

4) за дебетом 91.

 

139. Чи тотожне поняття „земельна ділянка” і „земельний пай” щодо відображення їх в обліку:

1) так;

2) ні;

3) так, у випадках наявності договору оперативної оренди;

4) так, у випадках наявності договору фінансової оренди.

 

140. З наведених землями сільськогосподарського призначення не є:

1) рілля;

2) сіножаті;

3) лісові полезахисні смуги;

4) землі лісового фонду.

 

141. Експертна грошова оцінка землі проводиться:

1) при передачі земельного паю в оренду;

2) при заставі земельної ділянки відповідно до закону;

3) встановлення права земельного сервітуту;

4) при визначенні якості ґрунтів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.