Здавалка
Главная | Обратная связь

Основи моделювання (проектування)На сучасному етапі розвитку економіки України підприємства стали тісніше співпрацювати з партнерами в сфері торгівлі, щоб вдосконалити свою систему прогнозування, і одночасно перейти від жорсткої системи виробництва до більш гнучкої. Ідея полягає в тому, щоб задовольнити потреби споживачів шляхом виробництва товару під замовлення. Основну роль тут відіграють інформаційні системи, як постачальників, так і споживачів, котрі взаємодіють одна з одною. Програмне забезпечення інтегрованої інформаційної системи дозволяє отримувати своїм споживачам інформацію про стан товару в режимі реального часу („on line”).

Слід зазначити, що сьогодні інтегроване планування комерційної діяльності підприємства стало реальністю завдяки розвитку інформаційних технологій. Проте, більшості підприємств ще не вистачає знань про те, як застосувати та як адаптувати нові аналітичні інструменти для досягнення цих цілей. Основним компонентом цих систем є системний аналіз, що передбачає систематичний та тотальний контроль за одним або де-кількома сегментами ланцюга постачань для визначення, наскільки добре функціонують окремі сегменти і вся система в цілому. Будь-який аналіз передбачає пошук відповідей на наступні загальні питання:

· Чому ми виконуємо кожне із завдань?

· Яка вартість додається виконанням кожного із завдань?

· Чому ці завдання виконуються власне в такій послідовності?

· Чи можемо ми змінити послідовність для збільшення ефективності?

· Чому ці завдання виконують конкретні особи?

· Чи можуть інші особи виконувати ці завдання?

· Чи можна збільшити ефективність функціонування системи?

При будь-якому вдосконаленні ланцюга постачань або проведення повного системного аналізу необхідно приймати до уваги наступні фактори:

Вплив, який здійснюють різні бізнес-функції на ланцюг постачань.

Можливість компромісів серед протилежних цілей.

Складність точної оцінки впливу ланцюга постачань.

Існування в кожному ланцюгу постачань унікальних бізнес-проблем.

Важливість кількісного аналізу для прийняття обгрунтованих рішень.

Логістичний ланцюг постачань виконує багато взаємопов’язаних функцій. Тому його моделювання – непроста справа. На відміну від часткового системного аналізу, при якому досліджується лише певна частина системи, моделювання охоплює весь ланцюг постачань і передбачає визначення ефективності взаємного функціонування всіх його компонентів. Перед моделюванням логістичного ланцюга постачань вкрай важливо накреслити системну ціль та системні завдання (задачі). Для цього корисно знайти відповіді на наступні запитання:

Що обмежує вирішення завдань?

Чи є ціллю отримання прибутку та доходу на інвестований капітал?

Чи потрібно покращувати стандарти обслуговування споживачів?

Як підвищення контролю за матеріальними потоками впливає на роботу комплектування?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.