Здавалка
Главная | Обратная связь

Цільові показники глікемічного контролю(ІSPAD Consensus guidelines, 2000)

Рівень глікемічного контролю
  Ідеальний Оптимальний Субоптимальний Високий ризик (потребує активного втручання)
Клінічна оцінка
Високий рівень глюкози в крові Не підвищений Без наявності симптомів діабету Поліурія, полідіпсія, енурез, погана прибавка маси тіла, дитина не може регулярно відвідувати школу Нечіткий зір, болючі судоми, відставання у зрості, пізній пубертат ,інфекції шкіри та гені талій, ознаки судинних ускладнень
Низький рівень глікемії Не знижений Періодичні легкі гіпоглікемії, відсутні важкі Епізоди важких гіпоглікемії (з втратою свідомості ± судоми)
Біохімічна оцінка
Глікемія натще, ммоль/л 3,6 – 6,1 4,0 – 7,0 >8,0 >9,0
Глікемія після їжі, ммоль/л 4,4 – 7,0 5,0 – 11,0 11,0 – 14,0 >14,0
Глікемія вночі, ммоль/л 3,6 – 6,0 не <3,6 <3,6 або >9,0 <3,0 або >11,0
HbA1c, % <6,05 <7,6 7,6 – 9,0 >9,0

Класифікація ускладнень:

  1. Гострі ускладнення:

- діабетичний кетоацидоз, кетоацидотична кома

- гіперосмолярна кома

- гіпоглікемія, гіпоглікемічна кома

- молочнокисла (лактоацидотична) кома

  1. Хронічні ускладнення:

- ангіопатії (ретинопатія, нефропатія, ангіопатія ніг)

- невропатія (периферична, центральна, автономна)

- синдром Моріака, синдром Нобекура

- ураження шкіри (дермопатія, ліпоїдний некробіоз, ліподистрофія, хронічна пароніхія)

- синдром діабетичної кисті (хайропатія, контрактура Дюпюітрена)

- синдром діабетичної стопи, суглоб Шарко.

Критерії діагнозу цукрового діабету:

У нормі вміст глюкози в капілярній крові складає 3,3-5,5 ммоль/л.

При глікемії натще <6,1 ммоль/л проводиться стандартний оральний тест толерантності до глюкози (див. нижче). При отриманні двічі рівня глікемії натще в капілярній крові >6,1 ммоль/л або в венозній крові >7,0 ммоль/л, чи вибірково >11,1 ммоль/л діагноз ЦД не викликає сумнівів і тест не проводиться.

Таблиця 2

Діагностичні значення орального тесту на толерантність до глюкози

(глюкози до тесту – 1,75 г/кг маси тіла дитини, але не більше, ніж 75г)

Діагноз Визначення глюкози в крові Концентрація глюкози, ммоль/л
Цільна кров Плазма
венозна капілярна венозна
Цукровий діабет Натще >6,1 >6,1 >7,0
Через 2 години >10,0 >11,1 >11,1
Порушена толерантність до глюкози Натще <6,1 <6,1 <7,0
Через 2 години >6,7 <10,0 >7,8 <11,1 >7,8 <11,1
Порушена глікемія натще Натще >5,6 <6,1 >5,6 <6,1 >6,1 <7,0
Через 2 години <6,7 <7,8 <7,8

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І

Код МКХ 10 – Е.10

Визначення: Цукровий діабет, що розвинувся внаслідок деструкції β-клітин, з наступною абсолютною інсуліновою недостатністю.

Формулювання діагнозу:

- цукровий діабет типу І, середньої важкості, субоптимальний глікемічний контроль. Діабетична непроліферативна ретинопатія, стан після перенесеної лазерофотокоагуляції у 2001р. Діабетична нефропатія ІІІст. вторинна транзиторна артеріальна гіпертензія. Діабетична дистальна поліневропатія сенсорна форма. Гіперліпідемія. Ліподистрофії гіпертрофічні обох очей.

- цукровий діабет типу І, важка форма, глікемічний контроль з високим ризиком для життя. Кетонурія. Діабетичний гепатоз. Діабетична проліферативна ретинопатія. Діабетична нефропатія ІVст., вторинна артеріальна гіпертензія. Діабетична поліневропатія, сенсорно-моторна форма. Діабетична автономна невропатія серця, кишечнику. Нечутливість до гіпоглікемії. Гіперліпідемія. Ліподистрофії гіпертрофічні живота, плечей. Хайропатія ІІІст. Синдром Моріака.

Критерії діагностики цукрового діабету:

Клінічні Параклінічні
- поліурія - полідіпсія - поліфагія - втрата маси тіла - нічне невтримання сечі - сухість слизових оболонок рота - свербіж шкіри та слизових оболонок - підвищена нервова збудливість - головний біль - біль в черевній порожнині, нудота, блювання (особливо при ДКА) - діабетичний рум’янець - запах ацетону з рота - стоматит, в т.ч. ангулярний стоматит - часті інфекції - фурункульоз, ячмені - порушення зору Обов’язкові лабораторні: - гіперглікемія (див. вище) - глюкозурія (зазвичай з’являється при рівні глікемії більше, ніж 8,88 ммоль/л) - кетонурія Додаткові лабораторні: - С-пептид в сироватці крові знижений або відсутній - підвищений рівень глікованого гемоглобіну - підвищений рівень фруктозаміну - наявність аутоантитіл до антигенів β-клітин, до інсуліну та до різних ізоформ глутаматдекарбоксилази

Лікування:

Лікування проводиться довічно.

Показання для госпіталізації у ендокринологічне відділення:

- вперше виявлений ЦД за відсутності діабетичного кетоацидозу (ДКЕ) – для корекції лікування, навчання за програмою „Школи самоконтролю хворого на цукровий діабет”;

- глікемічний контроль ЦД з високим ризиком, в т.ч. при супутніх захворюваннях, який не корегується у амбулаторних умовах;

- швидке прогресування хронічних ускладнень ЦД;

Показання для термінової госпіталізації у відділення або палату інтенсивної терапії:

- розвиток гострих ускладнень ЦД (ком);

- виражене зневоднення;

- приєднання інфекцій;

- порушення психіки дитини;

1. Дієтотерапія:

- харчування різноманітне, адаптоване за віком, відповідне до фізичної активності та режиму введення інсуліну;

- перевага – кашам, хлібу, овочам і фруктам;

- обмежувати сіль та цукор;

- споживання жирів не забороняється маленьким дітям, але не бажане дітям стршого віку і підліткам;

- якщо дитина захворіла на ЦД у ранньому віці, то її грудне вигодовування рекомендується подовжити якнайменше до 6-місячного віку;

- оптимальна кратність харчування протягом доби: 3 основних і 3 легких прийомів їжі;

- добова калорійність їжі для дитини розраховується за формулою: 1000 ккал + 100 ккал на кожен рік її життя.

З цієї кількості: вуглеводів 50-55%, жирів – 30%, білків – 15-20%.

Таблиця 3

Розподіл калоражу їжі протягом доби:

  % від добової калорійності їжі % від добової потреби у вуглеводах
1-й сніданок 25% 30%
2-й сніданок 10-15% 10%
Обід 25-30% 30%
Полуденок 5-10% 5%
1-а вечеря 20-25% 15-20%
2-а вечеря 5-10% 5%

- після розрахунку кількості калорій, що припадають на вуглеводи, визначають кількість хлібних одиниць (ХО) для можливості проведення взаємозаміни продуктів (10-12г вуглеводів їжі прийнято за 1 ХО), що дозволяє замінювати продукти за еквівалентною кількістю вуглеводів;

Приблизна добова кількість ХО:

- 4-6 років – 12-13 ХО

- 7-8 років – 15-16 ХО

- 11-14 років: хлопчики – 18-20 ХО, дівчатка – 16-17 ХО;

- 15-18 років: хлопчики – 19-21 ХО, дівчатка – 17-18 ХО

2. Дозоване фізичне навантаження (ФН) – ранкова гімнастика, дозована ходьба, ЛФК, заняття спортом тощо.

ФН потребує коректування дієти та зменшення дози інсуліну короткої дії відповідно енерговитратам.

Проводити ФН рекомендується через 1-2 години після їжі.

До, під час і після ФН слід вимірювати концентрацію глюкози в крові.

Протипоказане інтенсивне ФН при глікемії вище за 12-14 ммоль/л, оскільки це може спровокувати розвиток кетоацидозу.

3. Інсулінотерапія.

Для лікування дітей і підлітків рекомендовані до застосування тільки людські генно-інженерні інсуліни або інсулінові аналоги.

Використовують препарати ультракороткої, короткої дії, середньої тривалості, тривалої дії та суміші інсулінів різної тривалості дії у різному співвідношенні.

Таблиця 4©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.